Odborné profily členů Teatrologické společnosti

Seznam obsahuje odborné profily a kontakty těch členů Teatrologické společnosti, kteří souhlasili s jejich zveřejněním.
Stránka je ve zkušebním provozu a může obsahovat chyby.
Máte-li zájem o členství v Teatrologické společnosti, kontaktujte nás – prosím – na teatrologie[at]teatrologie.cz.


Augustová, Zuzana

Benešová, Zdeňka

Benettová, Pavla

Bernátek, Martin

Christov, Petr

Dvořák, Jan

Inštitorisová, Dagmar

Jacková, Magdaléna

Jungmannová, Lenka

Klíma, Miloslav

Lazorčáková, Tatjana

Merenus, Aleš

Petišková, Ladislava

Petružela, Honza

Plicková, Karolina

Reittererová, Vlasta

Sarkissian, Alena

Sedlecký, Petr

Štorková Maliti, Romana

Strotzer, Milan

Trávníčková, Markéta

Vodička, Libor

Zemanová Urbanová, Berenika


Profily členů Teatrologické společnosti

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, oddělení 20. století a literatury současné, tým pro výkum moderního českého divadla Katedra german

Teatroložka a překladatelka,specializuje se na německojazyčné a české divadlo a drama. Knižně vydala Thomas Bernhard (2003) a Umění životu nebezpečné. Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury (2018). Je docentkou na germanistice ZČU a členkou Týmu pro výzkum moderního českého divadla v ÚČL AV. Habilitace Experiment jako kritika nacismu vyjde v Academii a NAMU.
e-mail: augustova[@]ucl.cas.cz
web: http://ucl.cas.cz/cs/pracovnici/nevyzkumni-pracovnici/2392-doc-phdr-zuzana-augustova-ph-d?personid=129Mgr. Zdeňka Benešová, 
Archiv Národního divadla (dohoda o pracovní činnosti)

Absolventka divadelní vědy a češtiny na FF UK. Od roku 1974 zaměstnankyně Archivu Národního divadla, od roku 1990 do roku 2016 vedoucí Archivu ND. Autorka četných rejstříků v odborných publikacích.
e-mail: zdena.benesova[@]seznam.czPhDr. Pavla Benettová, Ph.D.
OSVČ, Hrad a zámek Český Krumlov, externistka

Umělecká a divadelní historička, zabývající se zámeckými divadly v Čechách a na Moravě v období 18. a 19. století, spoluautorka publikace o zámeckém divadle v Mnichově Hradišti, publikace o zámeckých divadlech Valdštejnů a dílčích statí a článků.
e-mail: benettova[@]gmail.comMgr. Martin Bernátek, Ph.D.
Katedra divadelních a filmových studií, FF UP, Olomouc

Teatrolog. Zaměřuje se na moderní divadelní prostor a scénografii, metodologii divadelněvědného výzkumu a remediační procesy mezi divadlem a promítáním na začátku 20. století. Spoluvydal knihu Česká divadelní fotografie 1859–2017 (2018). Je členem redakční rady časopisu ArteActa, Uměleckohistorické společnosti, EASTAP a výzkumné skupiny Reclaimed Avant-garde. Spolupořádá „Josefovskou univerzitu“.
e-mail: martin.bernatek[@]upol.cz
web: https://divadlo.phil.muni.cz/josefov | https://orcid.org/0000-0002-1582-1536doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Katedra divadelní vědy, FF UK, Praha

Teatrolog, překladatel, univerzitní pedagog, příležitostný kritik. Zabývá se francouzským a frankofonním divadlem a dramatem, problematikou divadla evropského středověku, romantismu a moderny, současnou dramatikou, uměleckou kritikou, oblastí neprofesionálního/amatérského divadla, překladem textů pro divadlo. Z francouzštiny překládá též romány.
e-mail: christov[@]centrum.cz
web: http://www.petrchristov.comdoc. PhDr. Jan Dvořák, 
Pražská scéna – nakladatelství divadelní literatury

Teatrolog, editor, nakladatel, organizátor a pedagog. Autor publikací Joan Brehms (1986), Divadlo v akci (1988), Příští vlna – Next Wave (1996), Alt.divadlo (2000), Kreativní management pro divadlo (2004), cyklus Pražská pětka (1999–2010), Jaroslav Róna (2017), Rejža Vorel (2017) ad.
e-mail: p.scena[@]seznam.cz
web: http://www.prazska-scena.czprof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, Ph.D.
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Divadelná teoretička, historička a kritička, autorka radu vedeckých monografií, posledné: M. R. Štefánik, Jozef Ciller (2019), editorka a spoluautorka kolektívných monografií a zborníkov, tiež aj rozprávok, publikuje doma ako aj v zahraničí. V rokoch 2010–2014 viedla projekt ESF Vzdelávanie divadlom (45 kníh, 27 workshopov, 1 konferencia, 1 kolokvium a mnohé ďalšie divadelno-vzdelávacie aktivity).
e-mail: dagmar.institorisova[@]gmail.com
web: http://www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk/oprojekte.htmMgr. Magdaléna Jacková, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Divadelní historička zaměřující se na raně novověké bohemikální drama. Vydala monografii o jezuitském školském divadle Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti (2011). Je spolueditorkou 1. svazku řady Theatrum Neolatinum Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách (2015) a editorkou 2. svazku Nejmírnější Pallas (2016) o hrách určených pro nižší třídy jezuitských gymnázií.
e-mail: magdalena.jackova215[@]gmail.com
web: https://cas-cz.academia.edu/MagdalénaJackováPhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
Tým pro výzkum moderního českého divadla, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Divadelní historička, teoretička dramatu a divadla, editorka. Zabývá se teorií dramatu a divadla, dějinami českého dramatu od roku 1939 do současnosti a je editorkou divadelních her. V roce 2014 vydala monografii Příběhy obyčejných šílenství („Nová vlna“ české dramatiky po roce 1989). Přispívá hlavně do periodik Česká literatura a Divadelní revue.
e-mail: jungmannova[@]ucl.cas.cz
web: http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/nevyzkumni-pracovnici/114-jungmannova-lenka?personid=90prof. Mgr. Miloslav Klíma, 
Výzkumné pracoviště Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU

Divadelní dramaturg, vysokoškolský pedagog. Poslední publikace: O dramaturgii (2018).
e-mail: miloslav.klima[@]damu.czprof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
Katedra divadelních a filmových studií, FF UP, Olomouc

Divadelní historička, kritička. Zabývá se dějinami českého divadla 20. století, divadelní kritikou a českou dramatikou. Je autorkou monografií Čas malých divadel (1996), Divadelní mise Františka Čecha (2006), Studio Forum – příběh divadla (2009), Depeše na kolečkách (2011), přispívá do sborníků i odborných časopisů (Divadelní revue, Theatralia, Czech Theatre aj.).
e-mail: lazorcak[@]email.czMgr. Aleš Merenus, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Literární vědec působí jako vědecký pracovník Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., kde vede Tým pro výzkum moderního českého divadla. K jeho hlavním badatelským zájmům patří oblast teorie dramatu a divadla, teorie dramatizací literárních děl, naratologie, teorie fikčních světů a česká próza a drama 20. století.
e-mail: ales.merenus[@]seznam.cz
web: http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/1085-merenus-ales?personid=98PhDr. Ladislava  Petišková, 
Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav, Praha (externí spolupracovník)

Historička, emeritní pedagog HAMU a JAMU. Specialistka na mezioborové žánry (divadlo, pantomima, tanec). Autorka studií, doslovů, slovníkových hesel. Autorka a editorka publikací: Čítanka světové choreografie 20. století (2005, s N.Vangeli); Jiří Frejka: Divadlo je vesmír (2004); Hybneriáda aneb Boris červený a černý (2011); Jiřina Ryšánková: Vstříc novým formám (se Z. Mikotovou, 2018).
e-mail: ladislavapetiskova[@]seznam.czMgr. Honza Petružela, Ph.D.
Divadelní revue, Institut umění – Divadelní ústav, Praha | Fujaré, z. s. | NA KONÁRI, z. s.

Teatrolog, editor a redaktor, grafik a nakladatel, kulturní manažer. Od roku 2010 šéfredaktor časopisu Divadelní revue (IDU).
e-mail: honza.petruzela[@]idu.cz
web: http://www.divadelnirevue.cz | https://www.fujare.cz | https://www.nakonari.cz | https://www.idu.cz/cs/o-nas/veda-a-vyzkum/pracovnici-ve-vedMgr. Karolina Plicková, 
Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU

Divadelní teoretička, lektorka a publicistka, doktorandka KTK DAMU a pedagog KALD DAMU. Za svoji diplomovou práci o Pantomimě Alfreda Jarryho, kterou obhájila na KDV FF UK, získala v roce 2015 Cenu Václava Königsmarka. V letech 2017–2019 působila jako externí redaktorka časopisu Svět a divadlo. Zabývá se mj. současným českým i zahraničním autorským neinterpretačním divadlem (devised theatre).
e-mail: karolina.plickova[@]mybox.czPhDr. Vlasta Reittererová, 
v důchodu

Muzikoložka, hudební historička, kritička. Hlavní předměty zájmu: hudební divadlo 19. a 20. století, německá kultura v Čechách.
e-mail: reitterer[@]seznam.czMgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR | Katedra divadelní vědy, FF UK, Praha

Zabývá se antickým dramatem a divadlem, zejména vývojem herectví, a pozdější recepcí antického dramatu a divadla (zejm. byzantskou a českou). Překládá a spolupracuje s českými divadly na přípravě inscenací antického dramatu. Je členkou Českého národního byzantologického komitétu a zástupkyní ČR v European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama.
e-mail: sarkissian[@]ics.cas.cz
web: http://www.ics.cas.cz/pracovnici/35/alena-sarkissian | https://cas-cz.academia.edu/AlenaSarkissianIng. Petr Sedlecký, 
na volné noze

V rámci mimopracovní činnosti přispívá od roku 2009 do české Wikipedie zvláště v oboru divadlo (osobnosti, soubory, aj.). Je autorem více než 200 nových hesel a více než 21 000 editací. Spolupracuje mj. s Archivem Národního divadla a jednotlivými soubory ND. V rámci projektu WikiProjektKvalita je recenzentem pro obor české divadlo. Píše pod pseudonymem „Wikipedista: David Sedlecký“.
e-mail: david.sedlecky[@]volny.cz
web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:David_SedleckýMgr. Romana Štorková Maliti, 
Oddělení prezentace sbírky, Památník národního písemnictví, Praha | Ústav východoevropských studií, FF UK, Praha

Teatroložka, překladatelka. Zabývá se současnou ruskou dramatikou, především tvorbou Ivana Vyrypajeva. Přispívá do časopisu Kód-konkrétne o divadle. Vydala monografii Dramatička Oľa Muchina a nová ruská dráma (2013). Jako editorka a odborná redaktorka spolupracuje s edičním oddělením Divadelního ústavu v Bratislavě.
e-mail: romana.maliti[@]gmail.comPhDr. Milan Strotzer, 
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha

Historik amatérského divadla, vedoucí Databáze českého amatérského divadla, spolupořadatel divadelních přehlídek a vzdělávacích projektů, mj. programový ředitel Jiráskova Hronova (1991–2010) a FEMAD (1983–2000), redaktor a šéfredaktor Amatérské scény (2005–2011), editor řady odborných publikací včetně knihy Malované opony divadel českých zemí II (2017).
e-mail: mistr[@]nipos-mk.cz
web: http://www.amaterskedivadlo.czMgr. Markéta Trávníčková, 
Divadelní oddělení Národního muzea | Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav, Praha

Divadelní historička, kurátorka fondu cedulí Divadelního oddělení Národního muzea, v Kabinetu pro studium českého divadla redaktorka České divadelní encyklopedie. Zabývá se českým divadlem 19. a 20. století, autorka dílčích studií v teatrologických a muzejních časopisech, encyklopedických hesel a divadelních výstav. Spoluautorka monografie Prozatímní divadlo 1862–1883 (2006, s. Václavem Štěpánem).
e-mail: marketa.trav[@]seznam.cz
web: https://nm2018-cz.nm.netservis.cz/travnickova-marketa-mgr | https://www.nm.cz/muzeum/odborna-cinnost/projekty/cesta-k-divadlu-vyvoj-metodikyMgr. Libor Vodička, Ph.D.
Divadelní oddělení Národního muzea, Praha

Divadelní historik, kurátor výtvarné sbírky DONM, dramaturg a divadelní kritik.
e-mail: vodicka.Libor[@]seznam.cz
web: https://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-oddeleni#odborna-cinnostMgr. Berenika Zemanová Urbanová, 
Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav, Praha

Historička a teatroložka s badatelským zaměřením převážně na období 19. století. Zabývá se dějinami divadla a dějinami šlechty. Pracuje v Kabinetu pro studium českého divadla (IDU) a je doktorandkou Ústavu historických věd Fakulty filosofické Univerzity Pardubice.
e-mail: berenika.zemanova[@]idu.cz
web: https://www.idu.cz/cs/o-nas/veda-a-vyzkum/pracovnici-ve-vede-a-vyzkumu/berenika-zemanova-urbanova