Odborné profily členů Teatrologické společnosti

Seznam obsahuje odborné profily a kontakty těch členů Teatrologické společnosti, kteří souhlasili s jejich zveřejněním.
Stránka je ve zkušebním provozu a může obsahovat chyby.
Máte-li zájem o členství v Teatrologické společnosti, kontaktujte nás – prosím – na teatrologie[at]teatrologie.cz.


Mgr. Zdeňka Benešová
Archiv Národního divadla (dohoda o pracovní činnosti)

Absolventka divadelní vědy a češtiny na FF UK. Od roku 1974 zaměstnankyně Archivu Národního divadla, od roku 1990 do roku 2016 vedoucí Archivu ND. Autorka četných rejstříků v odborných publikacích.
e-mail: zdena.benesova[@]seznam.czPhDr. Pavla Benettová, Ph.D.
OSVČ, Hrad a zámek Český Krumlov, externistka

Umělecká a divadelní historička, zabývající se zámeckými divadly v Čechách a na Moravě v období 18. a 19. století, spoluautorka publikace o zámeckém divadle v Mnichově Hradišti, publikace o zámeckých divadlech Valdštejnů a dílčích statí a článků.
e-mail: benettova[@]gmail.comMgr. Martin Bernátek, Ph.D.
Katedra divadelních a filmových studií, FF UP, Olomouc

Teatrolog. Zaměřuje se na moderní divadelní prostor a scénografii, metodologii divadelněvědného výzkumu a remediační procesy mezi divadlem a promítáním na začátku 20. století. Spoluvydal knihu Česká divadelní fotografie 1859–2017 (2018). Je členem redakční rady časopisu ArteActa, Uměleckohistorické společnosti, EASTAP a výzkumné skupiny Reclaimed Avant-garde. Spolupořádá „Josefovskou univerzitu“.
e-mail: martin.bernatek[@]upol.cz
web: https://divadlo.phil.muni.cz/josefov | https://orcid.org/0000-0002-1582-1536doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Katedra divadelní vědy, FF UK, Praha

Teatrolog, překladatel, univerzitní pedagog, příležitostný kritik. Zabývá se francouzským a frankofonním divadlem a dramatem, problematikou divadla evropského středověku, romantismu a moderny, současnou dramatikou, uměleckou kritikou, oblastí neprofesionálního/amatérského divadla, překladem textů pro divadlo. Z francouzštiny překládá též romány.
e-mail: christov[@]centrum.cz
web: http://www.petrchristov.comdoc. PhDr. Jan Dvořák
Pražská scéna – nakladatelství divadelní literatury

Teatrolog, editor, nakladatel, organizátor a pedagog. Autor publikací Joan Brehms (1986), Divadlo v akci (1988), Příští vlna – Next Wave (1996), Alt.divadlo (2000), Kreativní management pro divadlo (2004), cyklus Pražská pětka (1999–2010), Jaroslav Róna (2017), Rejža Vorel (2017) ad.
e-mail: p.scena[@]seznam.cz
web: http://www.prazska-scena.czprof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, Ph.D.
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Divadelná teoretička, historička a kritička, autorka radu vedeckých monografií, posledné: M. R. Štefánik, Jozef Ciller (2019), editorka a spoluautorka kolektívných monografií a zborníkov, tiež aj rozprávok, publikuje doma ako aj v zahraničí. V rokoch 2010–2014 viedla projekt ESF Vzdelávanie divadlom (45 kníh, 27 workshopov, 1 konferencia, 1 kolokvium a mnohé ďalšie divadelno-vzdelávacie aktivity).
e-mail: dagmar.institorisova[@]gmail.com
web: http://www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk/oprojekte.htmMgr. Magdaléna Jacková, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Divadelní historička zaměřující se na raně novověké bohemikální drama. Vydala monografii o jezuitském školském divadle Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti (2011). Je spolueditorkou 1. svazku řady Theatrum Neolatinum Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách (2015) a editorkou 2. svazku Nejmírnější Pallas (2016) o hrách určených pro nižší třídy jezuitských gymnázií.
e-mail: magdalena.jackova215[@]gmail.com
web: https://cas-cz.academia.edu/MagdalénaJackováPhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
Tým pro výzkum moderního českého divadla, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Divadelní historička, teoretička dramatu a divadla, editorka. Zabývá se teorií dramatu a divadla, dějinami českého dramatu od roku 1939 do současnosti a je editorkou divadelních her. V roce 2014 vydala monografii Příběhy obyčejných šílenství („Nová vlna“ české dramatiky po roce 1989). Přispívá hlavně do periodik Česká literatura a Divadelní revue.
e-mail: jungmannova[@]ucl.cas.cz
web: http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/nevyzkumni-pracovnici/114-jungmannova-lenka?personid=90prof. Mgr. Miloslav Klíma
Výzkumné pracoviště Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU

Divadelní dramaturg, vysokoškolský pedagog. Poslední publikace: O dramaturgii (2018).
e-mail: miloslav.klima[@]damu.czprof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
Katedra divadelních a filmových studií, FF UP, Olomouc

Divadelní historička, kritička. Zabývá se dějinami českého divadla 20. století, divadelní kritikou a českou dramatikou. Je autorkou monografií Čas malých divadel (1996), Divadelní mise Františka Čecha (2006), Studio Forum – příběh divadla (2009), Depeše na kolečkách (2011), přispívá do sborníků i odborných časopisů (Divadelní revue, Theatralia, Czech Theatre aj.).
e-mail: lazorcak[@]email.czMgr. Aleš Merenus, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Literární vědec působí jako vědecký pracovník Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., kde vede Tým pro výzkum moderního českého divadla. K jeho hlavním badatelským zájmům patří oblast teorie dramatu a divadla, teorie dramatizací literárních děl, naratologie, teorie fikčních světů a česká próza a drama 20. století.
e-mail: ales.merenus[@]seznam.cz
web: http://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/1085-merenus-ales?personid=98PhDr. Ladislava  Petišková
Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav, Praha (externí spolupracovník)

Historička, emeritní pedagog HAMU a JAMU. Specialistka na mezioborové žánry (divadlo, pantomima, tanec). Autorka studií, doslovů, slovníkových hesel. Autorka a editorka publikací: Čítanka světové choreografie 20. století (2005, s N.Vangeli); Jiří Frejka: Divadlo je vesmír (2004); Hybneriáda aneb Boris červený a černý (2011); Jiřina Ryšánková: Vstříc novým formám (se Z. Mikotovou, 2018).
e-mail: ladislavapetiskova[@]seznam.czMgr. Honza Petružela, Ph.D.
Divadelní revue, Institut umění – Divadelní ústav, Praha | Fujaré, z. s. | NA KONÁRI, z. s.

Teatrolog, editor a redaktor, grafik a nakladatel, kulturní manažer. Od roku 2010 šéfredaktor časopisu Divadelní revue (IDU).
e-mail: honza.petruzela[@]idu.cz
web: http://www.divadelnirevue.cz | https://www.fujare.cz | https://www.nakonari.cz | https://www.idu.cz/cs/o-nas/veda-a-vyzkum/pracovnici-ve-vedMgr. Karolina Plicková
Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU

Divadelní teoretička, lektorka a publicistka, doktorandka KTK DAMU a pedagog KALD DAMU. Za svoji diplomovou práci o Pantomimě Alfreda Jarryho, kterou obhájila na KDV FF UK, získala v roce 2015 Cenu Václava Königsmarka. V letech 2017–2019 působila jako externí redaktorka časopisu Svět a divadlo. Zabývá se mj. současným českým i zahraničním autorským neinterpretačním divadlem (devised theatre).
e-mail: karolina.plickova[@]mybox.czPhDr. Vlasta Reittererová
v důchodu

Muzikoložka, hudební historička, kritička. Hlavní předměty zájmu: hudební divadlo 19. a 20. století, německá kultura v Čechách.
e-mail: reitterer[@]seznam.czMgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR | Katedra divadelní vědy, FF UK, Praha

Zabývá se antickým dramatem a divadlem, zejména vývojem herectví, a pozdější recepcí antického dramatu a divadla (zejm. byzantskou a českou). Překládá a spolupracuje s českými divadly na přípravě inscenací antického dramatu. Je členkou Českého národního byzantologického komitétu a zástupkyní ČR v European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama.
e-mail: sarkissian[@]ics.cas.cz
web: http://www.ics.cas.cz/pracovnici/35/alena-sarkissian | https://cas-cz.academia.edu/AlenaSarkissianIng. Petr Sedlecký
na volné noze

V rámci mimopracovní činnosti přispívá od roku 2009 do české Wikipedie zvláště v oboru divadlo (osobnosti, soubory, aj.). Je autorem více než 200 nových hesel a více než 21 000 editací. Spolupracuje mj. s Archivem Národního divadla a jednotlivými soubory ND. V rámci projektu WikiProjektKvalita je recenzentem pro obor české divadlo. Píše pod pseudonymem „Wikipedista: David Sedlecký“.
e-mail: david.sedlecky[@]volny.cz
web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:David_SedleckýMgr. Romana Štorková Maliti
Oddělení prezentace sbírky, Památník národního písemnictví, Praha | Ústav východoevropských studií, FF UK, Praha

Teatroložka, překladatelka. Zabývá se současnou ruskou dramatikou, především tvorbou Ivana Vyrypajeva. Přispívá do časopisu Kód-konkrétne o divadle. Vydala monografii Dramatička Oľa Muchina a nová ruská dráma (2013). Jako editorka a odborná redaktorka spolupracuje s edičním oddělením Divadelního ústavu v Bratislavě.
e-mail: romana.maliti[@]gmail.comPhDr. Milan Strotzer
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha

Historik amatérského divadla, vedoucí Databáze českého amatérského divadla, spolupořadatel divadelních přehlídek a vzdělávacích projektů, mj. programový ředitel Jiráskova Hronova (1991–2010) a FEMAD (1983–2000), redaktor a šéfredaktor Amatérské scény (2005–2011), editor řady odborných publikací včetně knihy Malované opony divadel českých zemí II (2017).
e-mail: mistr[@]nipos-mk.cz
web: http://www.amaterskedivadlo.czMgr. Markéta Trávníčková
Divadelní oddělení Národního muzea | Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav, Praha

Divadelní historička, kurátorka fondu cedulí Divadelního oddělení Národního muzea, v Kabinetu pro studium českého divadla redaktorka České divadelní encyklopedie. Zabývá se českým divadlem 19. a 20. století, autorka dílčích studií v teatrologických a muzejních časopisech, encyklopedických hesel a divadelních výstav. Spoluautorka monografie Prozatímní divadlo 1862–1883 (2006, s. Václavem Štěpánem).
e-mail: marketa.trav[@]seznam.cz
web: https://nm2018-cz.nm.netservis.cz/travnickova-marketa-mgr | https://www.nm.cz/muzeum/odborna-cinnost/projekty/cesta-k-divadlu-vyvoj-metodikyMgr. Libor Vodička, Ph.D.
Divadelní oddělení Národního muzea, Praha

Divadelní historik, kurátor výtvarné sbírky DONM, dramaturg a divadelní kritik.
e-mail: vodicka.Libor[@]seznam.cz
web: https://www.nm.cz/historicke-muzeum/divadelni-oddeleni#odborna-cinnostMgr. Berenika Zemanová Urbanová
Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav, Praha

Historička a teatroložka s badatelským zaměřením převážně na období 19. století. Zabývá se dějinami divadla a dějinami šlechty. Pracuje v Kabinetu pro studium českého divadla (IDU) a je doktorandkou Ústavu historických věd Fakulty filosofické Univerzity Pardubice.
e-mail: berenika.zemanova[@]idu.cz
web: https://www.idu.cz/cs/o-nas/veda-a-vyzkum/pracovnici-ve-vede-a-vyzkumu/berenika-zemanova-urbanova