Teatrologická společnost je otevřené občanské sdružení teatrologů, divadelníků a všech zájemců o divadlo a jeho výzkum. Byla založena 1. února 1997 v Praze. Jejím posláním je udržovat a zlepšovat komunikaci mezi vědeckými pracovišti i jednotlivými odborníky, přispívat k informovanosti teatrologické veřejnosti, pořádat přednáškové cykly a konference, podílet se na řešení problémů spjatých s vědeckou a pedagogickou činností, s divadelně-historickými památkami, se současným divadelním životem.