Květnová přednáška pražské sekce TS - 24. 5.

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Jitky Pavlišové Rakouská dramatika po roce 2000, která se koná ve čtvrtek 24. května 2012 od 17 hodin v Malém sále IDU, Celetná 17, Praha 1.

Přednáška bude příspěvkem k diskusi o současné dramatice a možnostech jejího zkoumání. Analýza dramatické tvorby nové generace rakouských autorů – Händla Klause, Kathrin Röggla, Ewalda Palmetshofera a Gerhild Steinbuch – zodpoví, do jaké míry tito tvůrci navazují na rakouskou tradici kritiky jazyka (a tím i společnosti) a na dekonstruktivní přístupy k dramatické formě, jimiž se vyznačovali autoři předchozí generace (T. Bernhard, P. Handke, W. Schwab, E. Jelinek či M. Streeruwitz). Přístupem k jazyku a silně sebereflexivní a sebekritickou figurací šli tito autoři ruku v ruce s tím, co bylo později v teatrologii označeno za postdramatické či ne-dramatické tendence psaní pro divadlo. Přednáška přiblíží i aktuální teoretické přístupy k analýze současných divadelních textů (převážně z německojazyčné oblasti). 


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2576