Výhledy, projekty a výzkumná spolupráce v české divadelní historiografii - 10. 2. 2012

Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci a Teatrologická společnost
 
srdečně zvou na pracovní seminář
 
 
 
 
Výhledy, projekty a výzkumná spolupráce v české divadelní historiografii
 
 
 
 
Myšlenka uspořádat pracovní seminář vznikla v závěrečné diskusi na setkání české teatrologické obce k problematice výzkumu dějin divadla v českých zemích (konference Česká divadelní historiografie na rozcestí? v Olomouci 10. 11. 2011), v rámci níž účastníci projevili zájem pokračovat ve společném hledání  možností a perspektiv výzkumné spolupráce divadelněvědných pracovišť.
 
Plánované pracovní setkání by se mělo stát prostorem pro prezentaci výzkumných témat, okruhů a námětů, o kterých jednotlivá pracoviště uvažují, které považují za smysluplné a perspektivní pro postupné zaplňování „bílých míst“ v české divadelní historiografii.
 
Cílem setkání by mělo být nejen představení témat, ale i jejich možnosti realizace v situaci, kdy současný systém grantových podpor směřuje především k tzv. velkým projektům, na nichž se podílí více pracovišť (tuzemských i zahraničních).
 
Záměrem organizátorů je podrobit prezentované náměty širší diskusi a vytvořit prostor k případnému projednání spolupráce jednotlivých pracovišť a jejich následnému zapojení do přípravy společných projektů pro systém grantových soutěží (od jednoletých přes tříleté až po sedmileté projekty výzkumných center excelence).
 
Seminář zahájí prof. Jan Císař svou úvahou Změna paradigmatu české divadelní historiografie.
 
 
Seminář se koná v pátek 10. února 2012 v 10. 00 hodin
v  Malém sále Institutu umění - Divadelního ústavu v Praze
(Celetná 17)


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2303