Prosincová přednáška pražské sekce TS - 1. 12.

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Aleny Sarkissian, Ph.D. "TIsíc let reflexe divadla na řeckém Východě", která se koná 1. 12. 2011 v Malém sále IDU.
 
V přednášce, která vychází z autorčiny disertační práce, bude nastíněn vývoj reflexe divadla v řeckém světě, s důrazem na situaci v dosud méně probádaném období, kdy se z Východořímské říše pomalu stává Byzanc. Proces proměny pohledu na divadlo a způsob, jakým jsou divadelní aktivity zachyceny v dobové literatuře, může vypovídat o postupném zániku té podoby divadla, kterou známe z pozdního římského císařství, případně z pozdní antiky. Napovídá také o tom, že úzký pojem divadlo přechází v této době v široce chápanou teatralitu a že nad divadlem začínají dominovat projevy s rozličnými prvky divadelnosti. Přednáška proto bude věnována nejen různým literárním žánrům spjatým s popisem divadla, ale i stručné charakteristice několika paradivadelních projevů byzantské doby.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2206