Říjnová přednáška pražské sekce TS - 20. 10.

Teatrologická společnost srdečně zve na prezentaci knihy Mgr. Magdalény Jackové, Ph.D. "Divadlo jako škola ctností a zbožnosti (Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. století)", která se koná 20. 10. 2011 od 17 hodin v Malém sále IDU.
 Publikace Magdalény Jackové je knižní podobou disertační práce obhájené na katedře divadelní vědy FF UK a představuje čtenářům nejméně známou součást jezuitského divadla, totiž školské drama. Pod tímto pojmem chápe autorka takové divadelní akce provozované studenty nebo žáky, které mají své pevné místo v průběhu školního roku a/nebo je jedním z jejich hlavních účelů předvést, jakých dosáhli studenti pokroků, především co se týče vystupování na veřejnosti a ovládání latiny. O tom, jak takové hry vypadaly, si můžeme udělat alespoň přibližnou představu díky dochovaným synopsím a šedesáti osmi kompletním textům her z pražských kolejí – Klementina, koleje na Novém Městě a gymnázia na Malé Straně. Těžištěm knihy je rozbor těchto her, a to jak z hlediska stavby, tak obsahu.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2425