Zářijová přednáška pražské sekce TS – 22. 9.

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku PhDr. Aleny Jakubcové, Ph.D. "Principál Václav Mihule na dvoře vévodském", která se koná 22. 9. 2011 od 17 hodin v Malém sále IDU.
Divadelní činnost pražského rodáka a jednoho ze zdejších významných divadelních ředitelů Václava Mihuleho (1758 – po 1808) je doložena v devatenácti evropských městech. Jeho ředitelská epizoda na dvoře württemberského vévody Friedricha Eugena II. ve Stuttgartu trvala ve svém výsledku pouze od ledna do července 1797. Pro vévodu bylo propachtování dvorního divadla pokusem, jak v nouzovém hospodářském režimu probíhající koaliční války s Francií zachovat se sníženými náklady divadelní provoz. Mihule mohl naopak – po zkušenostech s divadly, která ovládaly městské rady –  nabízenou šestiletou smlouvu  považovat za mimořádnou příležitost k získání stálého působiště s nadstandardními podmínkami. Dosud nepříliš známé stuttgartské období je na základě výzkumu, podpořeného v letech 2009-11 grantem GAČR, možno popsat z hlediska organizace provozu (archivní dokumenty, účetní knihy) a repertoáru (dobový tisk). Deníkové záznamy svědka několika Mihuleho představení J. W. Goetha přinášejí nadto jak postřehy k hereckým výkonům, tak zamyšlení nad povahou divadla spoutaného závazky minulosti.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2321