Květnová přednáška pražské sekce TS

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku PhDr. Josefa Förstera, Ph.D. (Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i), která se koná 26. 5. 2011 od 17 hodin v Malém sále IDU.

Pád císaře Maurikia
(Hřích a trest jako fundamentální téma řádového dramatu v Evropě)
 
Proč byl příběh císaře Maurikia (582-602) v řádovém divadle v Evropě tak přitažlivý a oblíbený? Čím udivoval a ohromoval diváky a proč vzbuzoval takový úžas? Proč byly vůbec některé dramatické látky v řádovém divadle využívány vícekrát, zatímco jiné jen jednou a pak zcela vymizely? Tragický příběh třetího z Justiniánových nástupců, opírající se o podání církevních dějin Caesara Baronia, ožil na dvě staletí na evropských jevištích řádových škol v téměř deseti původních autorských latinských hrách a stovce adaptací. V přednášce budou představeni hlavní autoři těchto tragédií (J. Keller, P. Musson, Ch. Poreé, J. Masen, J. Ch. Mickl).  Hlavní pozornost budě věnována interpretaci rukopisné tragédie české provenience sepsané r. 1730 Joannem Christianem Micklem (Mauritius Cappadox, Orientis Imperator).


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2467