Lednová přednáška pražské sekce TS

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Veroniky Štefanové "Nový cirkus včera a dnes", která se uskuteční 27. 1. 2011 od 17 hodin v Malém sále IDU.
 Nový cirkus, umělecký druh původem z francouzského prostředí, posledních deset let zapouští kořeny i v České republice. Zahraniční soubory jsou zvány do naší krajiny festivalem Letní Letná, vznikají nové umělecké projekty, v jejichž popředí stojí Cirk La Putyka, Décalage nebo Cirkus Mlejn, a bylo založeno i výcvikové a dokumentační centrum pro nový cirkus Cirqueon. Cirkusová umění stále získavají na popularitě, přičemž označení „nový cirkus“ se v posledních letech profiluje jako úspěšný marketingový produkt. O novém cirkusu se píše i mluví, ale málokdo ví, co stojí za jeho původem, kdo patří mezi průkopníky tohoto umění a jak se podoba nového cirkusu proměňovala až do dneška, kdy už nehovoříme o cirkusu novém ale o „cirkusu současném“.
Cílem přednášky bude seznámit posluchače s počátky nového cirkusu jakožto samostatného uměleckého druhu. Vznik nového cirkusu bude mapován od prvního impulzu, kterým bylo založení cirkusových škol ve Francii. Budou představeny soubory, jako je Cirque Plume, Archaos, Zingaro nebo Cirque Baroque, které francouzské novovcirkusové hnutí započaly. Jejich tvorba a jednotlivé inscenace poslouží jako příklady charakterizující prvky nového cirkusu, což umožní i jeho srovnání s cirkusem tradičním. Součástí přednášky bude i teoretické rozlišení jednotlivých estetických oblastí cirkusových umění, jež bude vycházet ze studie francouzského teoretika umění Juliena Rosembergera. Od nového cirkusu se přesuneme k aktuálnímu označení tohoto druhu umění, které se v devadesátých letech XX. století proměnilo na označení „současný cirkus“ a o jehož vymezení se pokusím prostřednictvím příkladů tvorby souborů tohoto období. Mezi tyto soubory patří Anomalie, Les Colporteurs, Cirque Ici nebo Que-Cir-Que. Aby byla představa posluchačů o novém a současném cirkusu kompletní, představím některé z inscenací uvedených na letošním ročníku festivalu nového cirkusu Circa, který se už po třiadvacáté konal ve francouzském Auch.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2837