Prosincová přednáška pražské sekce TS

Teatrologická společnost srdečně zve na přednášku Mgr. Magdalény Jackové, Ph.D. "Jezuitské školské divadlo v Praze v 1. polovině 18. století", která se koná 9. 12. 2010 od 17 hodin v Malém sále IDU.

Pod pojmem jezuitské divadlo si zřejmě většina lidí představí buď okázalá představení s bohatou výpravou a omračujícími scénickými efekty, nebo lešení, na nichž se během procesí odehrávají výjevy ze života světců. Jezuitské divadlo má však i skromnější a méně atraktivní tvář, která ovšem zároveň představuje nejpočetnější část jezuitské divadelní produkce – školské divadlo. V oblastech, kde měli jezuité na středoškolské vzdělání téměř monopol, jako např. právě v českých zemích, si jeho prostřednictvím utvářela svou první představu o divadle prakticky veškerá vzdělaná část národa. Díky několika souborům kompletních textů her, především z pražské novoměstské koleje a z koleje v Uherském Hradišti, tak máme jedinečnou šanci poznat i tento typ jezuitského divadla, z něhož se v jiných provinciích prakticky nic nedochovalo a téměř o něm neexistuje odborná literatura.
Při jaké příležitosti byly dochované hry provozovány? Liší se svou stavbou od zásad uvedených v teoretických příručkách? Jak hry vypadaly na jevišti? Jaké náměty a schémata se v těchto textech nejčastěji objevují? Na tyto a další otázky jsem se snažila odpovědět ve své disertační práci a s výsledky svého bádání vás seznámím i na této přednášce.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2775