Teatrologická společnost vyhlašuje 6. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka

Cena Václava Königsmarka

Teatrologická společnost vyhlašuje 6. ročník soutěže o Cenu Václava Königsmarka.

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři do 35 let věku, občané ČR i bohemisté ze zahraničí.

V letošním ročníku je soutěž vypisována ve třech kategoriích:
- 1. pro studenty a absolventy bakalářského studia
- 2. pro studenty a absolventy magisterského studia
- 3. pro studenty a absolventy doktorského studia

Zájemci přihlašují do soutěže divadelně historické či divadelně teoretické práce.

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky uchazeči pošlou na adresu Teatrologická společnost c/o ? Magdaléna Jacková, Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1. Práce se odevzdávají v elektronické verzi ve formátu pdf, a to ve dvou exemplářích: na CD zaslaném spolu s přihláškou na výše uvedenou adresu a e-mailem na adresu magdalena.jackova@divadlo.cz. Uzávěrka přihlášek a odevzdání prací je 31. 10. 2010.

Cenu získají průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná komise v čele s Doc. PhDr. M. Havlíčkovou, sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, redaktora časopisu Divadelní revue a delegovaných zástupců teatrologických pracovišť. V každé kategorii lze udělit tři ceny v odstupňovaném pořadí, komise má právo některou z cen neudělit. První místo v každé kategorii bude oceněno finanční odměnou, nejlepší práce jsou nabídnuty k publikování odbornému periodiku Divadelní revue. Vyhlášení výsledků se uskuteční na Valné hromadě Teatrologické společnosti v prvním čtvrtletí roku 2011.

Přihláška Cena V. Königsmarka 2010
 


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 3310