Dopis ředitelce IDU P. Petrové ve věci zrušení knihupectví Prospero

Vážená paní ředitelko,

k datu 1. 4. 2010 jsme s překvapením zjistili, že zaniklo specializované knihkupectví PROSPERO (naposledy provozované distribuční společností Kosmas) v objektu IDU.

Vždy jsme oceňovali mimořádný význam tohoto neformálního kulturního ohniska pro současné české divadlo, jako jedinečné a nikým nezastupitelné kulturní služby veřejnosti. Potvrzujeme, že nejen pražští, ale i mimopražští zájemci o divadlo a jeho reflexi pravidelně vyhledávali tento stánek propagace (nejen) českého divadla, nemluvě o četných zájemcích z řad pedagogů a studentů teatrologických i uměleckých oborů. To, že nájemce, firma Kosmas, nenaplňovala svým počínáním v Prosperu požadavky na provoz odborného knihkupectví (tj. především odborné kvality personálu, které naopak plně dostával předchozí provozovatel, který mj. provozoval i internetový obchod) nezakládá likvidaci celého projektu prodejny, ale vyhlášení nového výběrového řízení.

Zánikem knihkupectví evidentně přišla veřejnost o jedinečnou službu, ale dle našeho názoru byla současně vážným způsobem oslabena propagace českého divadla a v tomto směru i funkce zprostředkovatelská, zakotvená ve Statutu IDU (vymezení základního účelu a předmětu činnosti IDU). Tato skutečnost jde přímo proti bodu 2e Statutu (IDU "...rozšiřuje neperiodické publikace a periodický tisk související s předmětem činnosti") a zvláště pak proti bodu 2k, který stanovuje "zajištění provozu specializovaného knihkupectví" .

Při respektu k internetovému obchodu s divadelními publikacemi je nutno si uvědomit, že tato forma může plnit jen velmi neosobní a utilitární funkce, a vrátnice s jinými funkcemi (ostraha objektu, evidence příchozích, telefonní centrála apod.) pak již při nejlepší vůli nemůže suplovat kulturní otevřenost, odbornost a přístupnost k bohatým fondům dnešní divadelní a blízké uměnovědné literatury.

Pevně věříme, že uzavření specializovaného knihkupectví je jen přechodným stavem do bezodkladné volby nového nájemce, který naváže na nejlepší tradice tohoto místa, které v minulosti spoluvytvářelo vynikající pověst vaší instituce.

Za Teatrologickou společnost

doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

předsedkyně
 


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2989