Přednáška TS – Kateřina Piorecká: Umělecké dílo jako událost uprostřed společenského dění

Teatrologická společnost, Kabinet pro studium českého divadla IDU a Katedra divadelních studií FF MU Brno 

si vás dovolují pozvat na přednášku 

Kateřina Piorecká: Umělecké dílo jako událost uprostřed společenského dění 

středa21. června 2023 |17.00 h | Praha  
IDU, Nekázanka 16 - zahrada, Praha 1, vstup volný 

Přednáška se zaměří na otázku, jakými způsoby umění formuje veřejný diskurs, a naopak, jak veřejná debata zasahuje do jeho poetiky a tvaru. Vychází z mezioborového projektu Umění – gesto – argument, který si vytýčil za cíl analyzovat umělecká díla meziválečného Československa v kontextu společenského dění. Inspiruje se těmi uměnovědnými teoriemi, které umožňují umění a kulturu vnímat jako společenskou praxi, jako výsledek a zároveň hybatele společenských procesů. Metodu práce, kombinující syntetický výklad a případové studie, jejichž autory jsou badatelé z řad literárních historiků, teatrologů, kunsthistoriků, historiků filmu a muzikologů z České republiky, Slovenska, Německa a Polska, ukáže na jednotlivých příkladech, mj. na případové studii věnované politickým souvislostem hry Osvobozeného divadla Kat a blázen, jež vyprovokovala čtrnáct dní po premiéře demonstraci pravicově smýšlejících studentů.  

Literární historička a editorka PhDr. Kateřina Piorecká, Ph. D. pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Zabývá se dějinami moderní české literatury od 30. let 19. století po současnost. Podílela se na řadě kolektivních projektů, naposledy na kompendiu Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava (red. Pavel Janoušek). Vydala mj. knihy České dějepisectví v dialogu s Evropou 1885–1900Psaní na dotek. Materialita textu a proces psaní v české literární kultuře 1885–1989

Fb událost: https://fb.me/e/2FW0Q6Q5S


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 190