Přednáška TS – Barbora Grečnerová: Číst a hrát Havla

Teatrologická společnost, Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity zve na přednášku

Barbora Grečnerová: Číst a hrát Havla

středa 10. května od 17.00 h na Katedře divadelních studií Masarykovy univerzit | Gorkého 57/7, Brno

Přednášku je možné sledovat online přes ZOOM:  tinyurl.com/y3j34t5w | Meeting ID: 964 7661 7718 | Passcode: 075697

Václav Havel patří mezi klíčové osobnosti našich dějin, jeho historický a politický odkaz si opakovaně připomínáme každý listopad i v době nejrůznějších krizí. Rádi a často ho citujeme, ale jen minimálně ho opravdu čteme. Ani na většině středních škol nepatří jako autor do kánonu maturitních děl. 

Proč číst Václav Havla? Co v jeho dílech může najít mladá nastupující generace a jak jim přiblížit dílo autora, jehož knihy a dramata bývají označovány za složité a náročné? Přednáška přinese zamyšlení nad literárním odkazem Václava Havla a ukázky toho, jak se Knihovna Václava Havla snaží díla našeho prvního polistopadového prezidenta zprostředkovávat žákům, studentům, ale i nastupujícím generacím filmových a divadelních tvůrců.

Barbora Grečnerová (1979) vystudovala český jazyk a literaturu a norštinu na FF UK v Praze. Publikovala několik překladů z norštiny a publikuje recenze o současné skandinávské literatuře. Pracovala jako projektový manažer vzdělávacích projektů Evropské komise a Norských fondů podporujících mezinárodní spolupráci škol a zapojování technologií do výuky. V Knihovně Václava Havla má na starosti vzdělávací projekty.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 143