Přednáška TS – Iveta Škripková: Feministické divadlo [...]

Teatrologická společnost, Kabinet pro studium českého divadla IDU a Katedra divadelních studií FF MU si vás dovolují pozvat na přednášku

Iveta Škripková: Feministické divadlo a jeho slovenská cesta

středa 8. března 2023 / mimořádně již od 16.30 h na Katedře divadelních studií FF MU v Brně (Gorkého 7) a zároveň on-line přes Zoom.

Online ZOOM odkaztinyurl.com/59hu2a5k | Meeting ID: 972 1795 2150 | Passcode: 459520

Přednáška bude založena na publikaci Feministické divadlo a jeho slovenská cesta (2022). Monografia Ivety Škripkovej Feministické divadlo a jeho slovenská cesta je vôbec prvou odbornou publikáciou, ktorá sa venuje prieniku feministického umenia a filozofie do slovenskej divadelnej praxe. Vzácnym prínosom textu významnej slovenskej divadelníčky – autorky, režisérky, divadelnej manažérky a v neposlednom rade teoretičky – Ivety Škripkovej je práve zameranie sa na dokumentáciu a hĺbkovú analýzu feministického divadla na Slovensku od deväťdesiatych rokov.

No publikácia neprináša len pohľad na aktivity banskobystrického zoskupenia T.W.I.G.A. a zaujímavý pohľad na súčasnú slovenskú drámu a divadelnú prax. Čitateľ sa okrem fundovaného pohľadu na slovenské divadlo oboznámi aj so svetovými teoretickými koncepciami feminizmov, feministickou filozofiou, feministickým divadlom, s prínosmi a dielami najvýznamnejších feministických autoriek a umelkýň.

Ide o výberový a subjektívny exkurz do problematiky – aj v tom tkvie jeho výnimočnosť, pretože čitateľa zároveň nabáda k úvahe o zdrojových myšlienkových kódoch súčasného slovenského feministického divadla. Ivetu Škripkovú môžeme považovať za jeho iniciátorku a zakladateľku.

Mgr. art. Iveta Škripková, PhD. vystudovala filmovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na bratislavské VŠMU a estetiku na Karlově univerzitě v Nitře. V roce 1985 začala pracovat jako dramaturgyně v banskobystrickém divadle Bábkové divadlo na Rázcestí a v roce 1992 se stala jeho ředitelkou. V letech 1993 a 1999 absolvovala studijní pobyty v divadlech v Marseille a v Paříži a v roce 2002 byla součástí rezidenčního programu ArtsLink v americké Atlantně.

FB událost


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 185