Vyhlášení soutěže o Cenu Václava Königsmarka

Teatrologická společnost vyhlašuje 12. ročník soutěže o cenu Václava Königsmarka.

Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti talentům české divadelní vědy.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohou autoři česky psaných a v ČR v letech 2021 a 2022 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretickým obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém ve stejném období.

Uzávěrka přihlášek je 15. prosince 2022.
Plný text vyhlášení a přihlášku do soutěže najdete zde.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 272