Přednáška TS – Zuzana Rozwałka: Japonské divadlo v českých zemích

Teatrologická společnost, Katedra divadelních studií FF MU Brno a Kabinet pro studium českého divadla IDU

si vás dovolují pozvat na přednášku

Zuzana Rozwałka
Japonské divadlo v českých zemích

středa 5. října 2022 | 17.00 h | FF MU BRNO
FF MU, G01, Katedra divadelních studií, Gorkého 57, Brno, vstup volný
nebo online na Zoomu: Meeting ID: 915 8045 0441 / Passcode: 257496

Japonské divadlo bývá často označováno jako důležitý inspirační zdroj evropské divadelní moderny a avantgardy. Vystoupení prvních japonských divadelních umělců a jejich recepce v zahraničí byly důkladně zmapovány a staly se předmětem mnoha odborných publikací. Jak ale vypadaly první kontakty s japonským divadlem v českých zemích? Jaké divadelní skupiny na našem území hostovaly a jaká byla recepce jejich představení? Co tuto recepci ovlivňovalo a čím byl tvořen dobový obraz japonského divadla. Můžeme hovořit o nějakém konkrétním vlivu těchto vystoupení na české divadlo? A co považoval Jan Neruda za příčinu častého „národního párání břicha“ u Japonců, a proč musela drobná Hanako pokaždé umřít?

Mgr. Zuzana Rozwałka, Ph.D. je odbornou asistentkou Semináře japonských studií na FF MU v Brně. Vystudovala japonskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letošním roce ukončila doktorské studium na Katedře divadelních studií FF MU. V rámci svého výzkumu se věnuje politickým a polečenským kontextům vývoje japonského divadla, specialistům na cross-genderové role a české recepci japonského divadla a Japonska obecně.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 296