Alena Sarkissian: Mládenci v peci ohnivé

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Aleny Sarkissian

Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenci v peci ohnivé

čtvrtek 24. března od 17.00 h, IDU, pobočka Nekázanka 18, Praha 1
a zároveń on-line na ZOOMu

[AUDIO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZDE]

Přednáška představí pozdněbyzantskou liturgickou scénu provozovanou v předvánoční postní době v rámci jitřní bohoslužby. Scéna známá jako Mládenci v peci ohnivé byla doložena v rukopisech počínaje 15. stoletím. Budeme se společně zamýšlet nad okolnostmi, jež vedly ke vzniku této jedinečné byzantské bohoslužebné praktiky a stručně představíme její performativní kvality, ale i meze její divadelnosti.

Mgr. Alena Sarkissian, Ph. D. je vědecká pracovnice Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR. Vystudovala divadelní vědu a klasický řecký jazyk na FF MU v Brně, doktorské studium absolvovala na divadelní vědě FF UK v Praze. Ve svém výzkumu se zabývá zejména antickou kulturou a její recepcí. V současné době je hlavní řešitelkou grantu Karel Dostal: od moderny ke klasicismu. Od roku 2006 působí na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze, kde vede semináře zaměřené na antické divadlo a drama a na ruské divadlo 2. pol. 19. stol.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 489