Markéta Trávníčková: Elektronický divadelní archiv, databáze divadelních inscenací

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Markéty Trávníčkové

Elektronický divadelní archiv, databáze divadelních inscenací

čtvrtek 27. ledna od 17:00
on-line přes Zoom

 

Databázová aplikace Elektronický divadelní archiv (EDA) je jedním z hlavních výstupů společného grantového projektu Divadelního oddělení Národního muzea, Kabinetu pro studium českého divadla Institutu umění – Divadelního ústavu a Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea. V první fázi přispěla ke vzniku publikace Stavovské divadlo 1824–1862, jehož českojazyčný repertoár je v ní zachycen do nejmenších podrobností, v dalších etapách bude plněna daty o osobnostech a repertoáru dalších divadelních institucí s vizí jejího možného budoucího propojení s podobnými projekty. Ambicí jejích tvůrců je vkládat informace ověřené na základě teatrologického výzkumu a doplňovat je digitalizovanými sbírkovými předměty, upomínajícími na divadelní inscenace a jejich tvůrce.

Bohemistka a divadelní historička Mgr. Markéta Trávníčková působí od roku 1991 jako kurátorka Divadelního oddělení Národního muzea, od roku 2008 spolupracuje s Kabinetem pro studium českého divadla IDU na tvorbě České divadelní encyklopedie. Je autorkou řady slovníkových hesel osobností divadla i literatury 19. a 20. století, divadelních výstav, dílčích teatrologických studií a spoluautorkou monografií Prozatímní divadlo 1862–1883 (2006) a Stavovské divadlo 1824–1862 (vyjde 2022, obojí s Václavem Štěpánem).

K přednášce se připojíte přes aplikaci Zoom zde.

Facebooková událost

Prezentace z přednášky (PPT)


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 466