Petra Zachatá: Propojení dramatické a postdramatické poetiky ve hrách Rolanda Schimmelpfenniga

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Petry Zachaté

Propojení dramatické a postdramatické poetiky ve hrách Rolanda Schimmelpfenniga

čtvrtek 17. prosince od 17:00, on-line přes aplikaci Zoom

Jeden z nejuváděnějších německých dramatiků Roland Schimmelpfennig náleží k přelomové generaci divadelníků, kteří v německojazyčném prostoru od konce 90. let 20. století přehodnocují vztah mezi postdramatickým divadlem a tradičnějšími typy divadelní estetiky. Hledání forem schopných srozumitelně, a přesto neotřele reflektovat současný svět, se odráží také v oblasti dramatu. Nové divadelní texty se na jedné straně inspirují nejrůznějšími postdramatickými postupy, na straně druhé ale začínají opět pracovat s principem dramatické reprezentace a kategoriemi figurace a narace. Schimmelpfennigovo bohaté dílo předkládá mnoho rozličných možností, jak v rovině divadelního textu dramatické a postdramatické prvky propojovat.

MgA. Petra Zachatá je redaktorkou Divadelních novin, doktorandkou na pražské DAMU a příležitostnou překladatelkou. Ve svém výzkumu se soustředí na současné české a německojazyčné divadlo a drama. Za diplomovou práci Proměny dramatické formy: Propojení dramatické a postdramatické poetiky ve hrách Rolanda Schimmelpfenniga (DAMU, vedoucí práce Zuzana Augustová) získala 3. místo v soutěži Ceny Václava Königsmarka udělované Teatrologickou společností.

Zvukový záznam (ZOOM)

 


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 970