Veronika Kyrianová: Současná performance a její dokumentace

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Veroniky Kyrianové

Současná umělecká performance a její dokumentace v Divadelním oddělení Národního muzea

čtvrtek 27. února od 17:00, malý sál IDU

Přednáška vychází z probíhajících projektů v oblasti dokumentace současnosti v Divadelním oddělení Národního muzea, které se zabývají procesem vzniku uměleckých děl a pojetím práce v kontextu umění. Dokumentace se zaměřuje na performativní akce a události na pomezí divadla a dalších druhů umění, které se odehrávají ve veřejném prostoru, galeriích a (ne)divadelních prostorech. Přednášející pohovoří také o problematických aspektech výzkumného projektu, jako jsou převažující vzájemná nekomunikace mezi divadelní a výtvarnou scénou, terminologický zmatek, vyrovnávání se s hybriditou současných uměleckých performancí a hledání vhodných metod dokumentace. Představí také výběr aktuálně sbíraného materiálu.

MgA. Veronika Kyrianová působí od roku 2014 jako vědecká pracovnice Divadelního oddělení Národního muzea v Praze. Vystudovala obor dramaturgie činoherního divadla na DAMU a dokončuje studium germanistiky na FF UK. V letech 2011–2013 byla stálou dramaturgyní Činoherního studia v Ústí nad Labem, v současnosti se věnuje nezávislým a přeshraničním kulturním projektům. Překládá a tlumočí z německého jazyka.

Zvukový záznam

Foto: Otto Drexler

Událost

Pozvánka


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 748