Ivona Solčániová: Budova Horáckého divadla v Jihlavě

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Ivony Solčániové

Budova Horáckého divadla v Jihlavě

čtvrtek 30. ledna od 17:00, malý sál IDU

Prednáška mapuje existenciu divadelnej budovy od samotných začiatkov v roku 1850 až po aktuálny stav divadla. Zahŕňa zložité obdobie rekonštrukcií a stavebných úprav historickej časti a výstavbu novej prístavby Horáckeho divadla. Neobchádza historické pozadie vzniku prvého stáleho divadla v Jihlave, komplikovaný priebeh architektonických súťaží a zmeny v nazeraní na divadelnú budovu, ktoré so sebou priniesla revolúcia v 1989.

Ivona Solčániová je doktorandom na Katedre divadelných štúdií MU v Brne. Popri divadelnej vede vyštudovala strojárske technológie na VUT v Brne. Svoj výskum začala na stáži v Anglicku a Grécku. Zameriava sa na analýzu scénických technológií divadiel na českom území a aktuálne mapuje situáciu divadiel na Slovensku.

Zvukový záznam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Otto Drexler

Plakát


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 725