Otto Drexler: Divadelní ředitel F. A. Šubert - vizionář, nebo zpátečník?

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Otto Drexlera

Divadelní ředitel F. A. Šubert: vizionář, nebo zpátečník?

úterý 17. prosince od 17:00, Malý sál IDU

Dramatik, novinář, spisovatel a kulturní manažer František Adolf Šubert (1849–1915) zaujímal na přelomu 19. a 20. století čelné postavení v prostředí české společnosti a v letech 1883–1900 byl ředitelem Národního divadla v Praze. Koncept přednášky vychází z předpokladu subjektivity a diskursivity historického narativu a podrobuje kritické recepci starší historiografické a teatrologické práce, které nahlížely osobnost F. A. Šuberta z úzce a apriorně vymezeného nacionálního, ideologického, mravního či oborového pohledu. Skrze sociologické pojmy Pierra Bourdieu (pole, kapitál, habitus) reflektuje konfliktnost a vzpomínkovou rozporuplnost divadelního ředitele v kontextu emancipace a vzrůstající diferenciace české společnosti.

Otto Drexler vystudoval obor historie na FF UK. Téma ředitelského působení F. A. Šuberta již prezentoval na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie a dále jej rozpracoval ve své bakalářské práci. Ve své diplomové práci na FSV UK se zabývá diskursivní analýzou české divadelní kritiky v letech 1945–1948. Od ledna 2019 pracuje v Kabinetu pro studium českého divadla, IDU.

Zvukový záznam

Událost

Plakát


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 819