Anna Hejmová: Obrazy těla a pohybu

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Anny Hejmové

Obrazy těla a pohybu

čtvrtek 28. listopadu od 17:00, malý sál IDU

Tématem přednášky bude vizualita masových tělovýchovných performancí a jejich reprezentace ve veřejném prostoru od 60. let 19. století do roku 1989. Chronologická struktura přednášky vychází z předpokladu, že vizuální motivy a symboly migrují a jejich význam se mění na základě konkrétního společenského a kulturního kontextu. Titul i koncept přednášky jsou odvozeny ze stejnojmenné dizertační práce obhájené na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM.

Mgr. Anna Hejmová, Ph.D. studovala sociálně-politickou publicistiku a divadelní vědu. Ve svém výzkumu se zabývá vizualitou tělesných kulturních performancí, efemérní architekturou tohoto typu performancí a historií divadelní fotografie. Pracuje v Oddělení sbírek a archivu Institutu umění – Divadelním ústavu.

Zvukový záznam

Foto: Otto Drexler

Událost

Plakát


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1022