Nora Nagyová: Vývinové tendencie výtvarnej poetiky Petra Čaneckého v kontextoch divadelnej réžie

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si vás dovolují pozvat na přednášku

Nory Nagyové

Vývinové tendencie výtvarnej poetiky Petra Čaneckého v kontextoch divadelnej réžie

čtvrtek 26. září od 17:00, malý sál IDU

Prednáška upriamuje pozornosť na poetiku a tendencie v umeleckej tvorbe scénického a kostýmového výtvarníka Petra Čaneckého. Autorka sa snaží odkryť stvárňovacie postupy a sémantické vrstvy výtvarníkových koncepčných rámcov autorských tvorivých zámerov v kontexte režijných spoluprác, ako aj objasniť jeho autorské stratégie/interpretácie prostredníctvom analýzy koncepčného rámca. Vo výtvarných koncepciách sa primárne zameriava na znaky poukazujúce na kontexty späté s režijnou interpretáciou. V súvislosti so scénickými návrhmi svoju pozornosť upriamuje aj na tendencie výtvarníkovho kresliarskeho rukopisu.

Mgr. art. Nora Nagyová, PhD. (1987) vyštudovala dejiny a teóriu divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 2018 tu obhájila doktorandské štúdium. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre divadelných štúdií a Katedre scénografie DF VŠMU v Bratislave. Vo výskumnej práci upriamuje svoju pozornosť na oblasť divadelnej scénografie a kostýmu v kontextoch divadelnej réžie a teórie a súčasného divadla a drámy. Pravidelne sa zúčastňuje na zahraničných a tuzemských konferenciách. Publikuje v zborníkoch a odborných periodikách.

Zvukový záznam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Otto Drexler

Událost

Pozvánka


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1054