Marcela Magdová: Ruské "nové drama" od subkultury k mainstreamu

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si Vás dovolují pozvat na přednášku

Marcely Magdové

Ruské „nové drama“ od subkultury k mainstreamu

čtvrtek 27. června od 17:00, malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1

Na počátku nového milénia se v různých odborných statích i recenzích začalo v souvislosti se současnou ruskojazyčnou dramatikou operovat s pojmem „новая драма“ („nové drama“); klíčový problém však tkvěl ve zmateném používání tohoto termínu a nepřesném určení jeho obsahu. Byla jím označována dokumentární dramata formy verbatim, ale i původní tvorba blízká britskému směru in-yer-face Theater, později se nálepka přesunula na dílčí scény, režiséry, kritiky a dokonce i diváky. Pomyslně ustavené hnutí vytvářelo dojem výjimečné a elitní kultury, která se programově vymezuje proti systému ruského repertoárového divadla, komerci a mainstreamu.

Cílem přednášky je dokázat, že „nové drama“ už dávno není v Rusku okrajovým společenským fenoménem a tedy subkulturou, i když se za ní může doposud vydávat.

Mgr. Marcela Magdová, Ph.D. vystudovala divadelní vědu a historii na FF UK. Doktorát získala na pražské DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Působí jako pedagožka na VOŠ herecké a externě na KTK DAMU.

 

 

FOTO: Otto Drexler

Záznam

Událost

Pozvánka


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1409