Výsledky 10. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Komise ve složení David Drozd, Andrea Jochmanová, Lenka Jungmanová, Alena Sarkissian, Helena Spurná, Barbora Topolová a Libor Vodička se shodla, že úroveň předložených prací v 10. ročníku soutěže byla vysoká. Všechny práce nominované do druhého kola soutěže jsou nadprůměrné a zejména u bakalářských prací s potěšením konstatujeme, že bylo velmi obtížné mezi nimi stanovit pořadí. Komise proto kladla důraz na metodologickou inovativnost a inspirativnost posuzovaných prací. Do desátého ročníku bylo přihlášeno celkem 19 prací – 7 bakalářských, 9 magisterských a 3 disertační. Práce zaslali studenti pražské, brněnské a olomoucké divadelní vědy, FF UK a DAMU, HAMU a JAMU.


Bakalářské práce

1. cena

Lukáš Černý

Tragický jazyk mlčení. Euripidova Alkestis na pomezí žánru tragédie. UK Praha, vedoucí práce Alena Sarkissian

Komise ocenila volbu tématu, rozsáhlé povědomí o české i zahraniční literatuře, ale také samostatnost uvažování. Práce jako celek je příkladným typem odborného eseje a prokazuje vyspělé formulační a stylistické schopnosti studenta.

 

2. cena

Tereza Richterová

Obraz a pojetí lidského těla v díle Marie Chouinard. UP Olomouc, vedoucí práce Jitka Pavlišová

Práce výrazně rozšiřuje pole u nás dosud spíše okrajového zájmu o tanec a taneční vědu, přináší našeho kontextu nové metodologické impulsy.

Eliška Šolcová

Listy heroin aneb šest antických hrdinek pro současné jeviště. UK Praha, vedoucí práce Eliška Poláčková

Práce propojuje klasickou filologii s teatrologickým a dramaturgickým myšlením. Krom interpretace Ovidiových textů zahrnujících i otázky performativity studentka vytvořila překlady zúročující její historické i teoretické znalosti.

 

Magisterské práce

1. cena

Amálie Bulandrová

Proměny Pražského Quadriennale: Proměny a posuny způsobů vystavování divadelní scénografie se zaměřením na ročníky 2007, 2011 a 2015. MU Brno, vedoucí práce Šárka Havlíčková Kysová

Přínos práce tkví v propojení teatrologických a kunsthistorických přístupů umožňující do hloubky reflektovat aktuální proměny Pražského quadriennale, vedle reflexe historického fenoménu je práce i významným přínosem k teoretickému myšlení o scénografii.

 

2. cena

Ivona Solčániová

Budova Horáckého divadla v Jihlavě. MU Brno, vedoucí práce Margita Havlíčková

Studentka funkčně propojuje svou architektonickou a teatrologickou erudici, práce je tak slibným přínosem k bádání o divadelní architektuře.

 

3. cena

Petra Zachatá

Proměny dramatické formy: Propojení dramatické a postdramatické poetiky ve hrách Rolanda Schimmelpfenniga. DAMU Praha, vedoucí práce Zuzana Augustová

Studentka ve své práci prohlubuje povědomí o aktuální teoretické reflexi současného dramatu, rozšiřuje znalosti o výrazném současném dramatikovi a zúročuje je i ve vlastním překladu.

 

Disertační práce

1. cena

Tereza Konývková

Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. MU Brno, vedoucí Martina Musilová

Práce přináší nový pohled na významný kulturní fenomén 19. století, osvojení a aplikace performativních teorií na historický materiál přináší zcela nové pohledy. Práce je ve všech směrech na vysoké odborné úrovni, je vyspělým případem práce nejen deklarativně, ale skutečně a podstatně interdisciplinární.


Čestná ocenění

Miroslav Lukáš

Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války). MU Brno, vedoucí práce Margita Havlíčková

Práce přináší pečlivý a rozsáhlý archivní průzkum divadelního dění v dosud opomíjené lokalitě, pomáhá v zaplňování bílých míst na mapě divadelního života.

Jan Suk

The Poetics of Immanence: Performance Theater of Forced Entertainment. UK Praha, vedoucí práce Clare Wallace

Práce je pozoruhodná svým zaměřením na současné poststrukturaliscké myšlení o divadle, performanci a life art.

 

Všem oceněným blahopřejeme.

Fotografie z předávání cen 16. května na Perspektivách teatrologie.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 754