Konference Perspektivy teatrologie 3 - call for papers

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU Brno, Divadelním oddělením Moravského zemského muzea a časopisem Divadelní revue

pořádá konferenci

Perspektivy teatrologie 3

15.–17. května 2019
v Brně

Cílem pracovního setkání je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či vůbec nezpracovaná. Konference nabízí prostor pro referáty libovolného zaměření: metodologické, teoretické či historiografické, dílčí prezentace i zprávy související s výzkumem divadla, kulturních performancí i umění blízkých. Přihlásit je možné:
* běžné konferenční příspěvky (20 minut),
* kratší prezentace (10 minut).
Přihlásit se mohou také kolektivy se vzájemně propojenými příspěvky.

V rámci konference proběhne diskusní panel „Co je divadelní věda a k čemu je na světě?“.
Je na čase zaměřit diskuse nejen na vnitřní, metodologické otázky oboru, ale reflektovat i jeho pozici navenek. Kdo vlastně teatrologické texty čte a pro koho píšeme? Jsme schopni výsledky našich bádání představit veřejnosti? A které veřejnosti? Odborné, umělecké, laické? Jaké má vůbec divadelní věda postavení mezi jinými humanitními obory? Můžeme naši situaci změnit? A jak? Ohlášené vstupy do panelové diskuse jsou vítány.

Doprovodný program:
16. května dopoledne proběhne členská schůze Teatrologické společnosti a 17. května budou vyhlášeny výsledky 10. ročníku Soutěže o cenu Václava Königsmarka. Při konferenci bude probíhat prodejní výstava odborné literatury.
 
Přihlášky včetně anotace konferenčních referátů (700–1000 znaků) zasílejte prostřednictvím online formuláře do 10. dubna 2019 (po tomto termínu zůstane otevřena jen možnost přihlášek bez konferenčního příspěvku). Program konference bude zveřejněn na konci dubna 2019.

POZOR - termín pro přihlášky konferenčních přišpěvků mimořádně prodloužen do neděle 14. dubna.

Místo konání: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno (budova Moravského zemského muzea)

Účastnický poplatek 300 Kč pro přednášející i diváky je možné uhradit převodem na účet 2000249104/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte: PT2019 a své jméno a příjmení), nebo ve výši 350 Kč na místě. Studenti mají vstup zdarma. Poplatek zahrnuje:
* přístup na všechny konferenční sekce
* občerstvení v místě konání konference
* konferenční materiály

Kontakt
David Drozd, Tereza Zálešáková
kontakt: konference[at]teatrologie.cz
web: www.teatrologie.cz/perspektivy


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 793