Tereza Turzíková: Aplikovaná rhizomatika: D’Epog a limity divadelního aparátu

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si Vás dovolují pozvat na přednášku

Terezy Turzíkové

Aplikovaná rhizomatika: D’Epog a limity divadelního aparátu

čtvrtek 28. února od 17:00, malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1

Brněnské divadlo D’Epog představuje pro mnohé jeden z vrcholů současné domácí experimentální tvorby. Základní charakteristikou inscenací D’Epog je nezávislost na dramatickém textu a inovativní využívání nedivadelních prostorů; tvorba tohoto divadla se zároveň vzpírá jednoznačné divácké interpretaci. Na aktuální inscenace D’Epog bude v přednášce nahlíženo skrze filozofické koncepty francouzského poststrukturalisty Gillese Deleuze. Cílem je hledat momenty, kdy metafyzika překračuje hranice divadelní teorie a otevírá možnosti nahlížení na současný divadelní experiment nikoliv pomocí hermeneutické interpretace, ale skrze chápání procesů a fungování uměleckého díla.

Tereza Turzíková je studentkou Katedry divadelních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Specializuje se na současné experimentální divadlo a performance art, nová média a propojování divadelní teorie s filozofií. Věnuje se rovněž divadelní kritice a režíruje v amatérském divadle.

FOTO: Otto Drexler

Událost

Pozvánka


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1068