Miroslav Kindl: Maškaráda a díl komedie…

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si Vás dovolují pozvat na přednášku

Miroslava Kindla

Maškaráda a díl komedie…
Obrazové a grafické dokumentace festivit středoevropských Habsburků v 17. století

čtvrtek 24. ledna od 17:00, malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1

Nejprestižnějšími a nejnákladnějšími typy dvorských festivit raně novověkého panstva byla divadelní představení neboli dramma per musica, dramma musicale či specifičtější holdovací formy jako serenata, festa teatrale, componimento per musica, servizio di camera, applauso per musica ad. Na realizaci dvorských slavností se podílelo velké množství umělců různého zaměření. V průběhu 17. století sledujeme strmý růst počtu zaměstnanců a příznivců císařského dvora ve střední Evropě, zabývajících se tvorbou a dokumentací slavností. Již z druhého desetiletí 17. století máme dochovány jak textové přepisy představení ve formě libret a komentářů v korespondenci, tak grafické přepisy ve formě mědirytových tisků. Druhá polovina století je vedle rozsáhlého fondu grafiky bohatá i na obrazové přepisy – takzvaný portrait historié.

Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D. je absolventem oboru dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní působí v Muzeu umění Olomouc jako vedoucí oddělení Arcidiecézní muzeum Olomouc, kurátor nizozemského malířství a Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci přednáší dějiny nizozemského malířství od 15. do 17. století. Specializuje se na nizozemské malířství, slavnosti a ceremonie 17. století a sběratelství 17. století.

Událost

Pozvánka


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1052