Funkce verše v současném českém dramatu

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si Vás dovolují pozvat na přednášku

PhDr. Roberta Kolára, Ph.D., literárního teoretika a historika, pracovníka Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Funkce verše v současném českém dramatu

Ve čtvrtek 29. listopadu od 17:00, v Malém sále IDU (Celetná 17, Praha 1)

Jednou z anketních otázek, kterou před padesáti lety položila redakce časopisu Divadlo vybraným osobnostem, byla i otázka po funkci verše v moderním dramatu. Skepticky se k veršovanému dramatu stavěl Václav Havel, optimisticky Milan Uhde. Jak se od té doby změnila situace? Jaké šance má dnes klasický verš dramatu (trimetr nebo blankvers)? V jakých souvislostech se ho užívá? A jakou funkci má v dramatu rým? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět na základě děl Pavla Drábka, Petra Kolečka, Michala Lázňovského, Ivany Růžičkové, Anny Saavedry, Romana Sikory, Pavla Trtílka, Milana Uhdeho, Jana Vedrala a Ivy Volánkové (Klestilové). Přednáška bude rozšířenou verzí referátu, který autor proslovil na kolokviu Text a divadlo pořádaném Ústavem pro českou literaturu AV ČR v červnu letošního roku.

PhDr. Robert Kolár, Ph.D., vystudoval bohemistiku na FF UK v Praze. V Ústavu pro českou literaturu AV ČR se zabývá dějinami a teorií verše. Je spoluautorem publikací Úvod do teorie verše (2013) a Kapitoly z korpusové versologie (2017).


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1025