Panelová debata - Škola diváka

Teatrologická společnost
ve spolupráci s DAMU a KDV FF UK Praha

zve na panelovou debatu

Škola diváka

moderují: Daniela Jobertová (Katedra teorie a kritiky DAMU) a Martin Pšenička (Katedra divadelní vědy, FF UK)

čtvrtek 26. dubna 2018, 17.00 h
zasedací místnost DAMU, Karlova 26 (u Hallerova sálu)

Jak studenti středních škol poznávají divadlo? Jsou konfrontováni s praktickým divadlem a jakým? Jsou vzděláváni v porozumění a vnímání současného divadla? Jaké jsou možné cesty poznání? Může vzdělávací funkci plnit amatérská divadelní činnost a amatérské divadelní přehlídky? Jak emancipovat a kultivovat současného diváka? Je možná a žádoucí spolupráce mezi specializovanými vysokoškolskými pracovišti a středními školami? Iniciační debata o možném pronikání různých oblastí, které by si neměly být vzdálené.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1103