Konference Perspektivy teatrologie 2 - program

konference
Perspektivy teatrologie 2
17. a 18. května 2018 v Olomouci
Aktuality a podrobnosti najdete na této stránce nebo na této FB události.

Program konference [program konference (PDF)]

čtvtek 17. května

Umělecké centrum UP, kaple Božího těla, přízemí

8.00–9.00 h – – registrace

9.00–9.10 h – – zahájení

Starší divadlo na Moravě a ve Slezsku

9.10–10.10 h, moderuje Martin Bernátek

Jiří Štefanides: Německy hrané divadlo – věčný led české divadelní historiografie?

Klára Škrobánková: K výzkumu dějin německojazyčného divadla v českém Slezsku

Miroslav Lukáš: Divadelní scéna v zámecké jízdárně v Mikulově mezi lety 1812–1819

K pramenům poznání hereckého projevu

10.10–11.15 h, moderuje Honza Petružela

Alena Sarkissian: „Naplnil místo... skutečným pláčem a nepředstíraným nářkem“: k pramenům o hereckém projevu v antickém řeckém divadle

Radan Dolejš: František Leopold Šmíd: zakladatel moderní české lidové zábavy

Klára Bělohoubková: Moci tak režírovat opravdové herce... (Voskovcova režie v Oklahomě)

11.15–11.30 h – – pauza

Ostrava a okolí avantgardy

11.30–12.30 h, moderuje Tatjana Lazorčáková

Lenka Schreiberová: Dějiny ostravských kabaretů / Ostravský divadelní archiv

Tereza Osmančíková: Ostravské působení divadelního režiséra Jana Škody

Helena Spurná: Avantgardní opera v meziválečném Československu

12.30–13.30 h – – obědová pauza

Paradoxy poválečného divadla

13.30–14.45 h, moderuje Libor Vodička

Julie Kočí: Paradoxy a excesy československého baletu v poúnorovém období: Mír! Taneční manifest o 11 obrazech v „mírovém“ roce 1951

Kateřina Míková: Sovětský režisér režíruje sovětské opery v pražském Národním divadle

Tereza Zálešáková: Muzikál v období společenské přestavby

Tatjana Lazorčáková: Metodologické otázky výzkumu dějin divadelní kritiky

Komentované prohlídky výstav

14.50–15.50 h, atrium

Michaela Kuklová, Katharina Wessely: Von Leitmeritz bis ins Burgtheater

Karolína Stehlíková: Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003

 

pátek 18. května

Umělecké centrum UP, auditorium maximum, 1. patro

8.30–9.00 h – – registrace

9.00–10.00 h – – členská schůze Teatrologické společnosti

Za strukturalismem

10.00–11.05 h, moderuje Martin Pšenička

David Drozd: Strukturalismus a divadlo 1945–1949

Tomáš Bojda: Strukturalismus jako metoda zkoumání rozhlasového artefaktu

Kateřina Součková: Co může nabídnout „teorie blendu“ české divadelní teorii?

11.05–11.20 h – – pauza

Výzvy dokumentace divadla

11.20–12.35 h, moderuje Berenika Zemanová Urbanová

Andrea Jochmanová a Olga Piperová Taušová: Sbírka štočků s divadelní tematikou Oddělení dějin divadla MZM Brno

Libor Vodička: Dokumentace současného českého divadla v Národním muzeu

Vít Pokorný: Dokumentace současných divadelních budov

Veronika Kyrianová: Současné české divadlo jako proces a práce: výzva pro dokumentaci

12.35–13.35 h – – obědová pauza

Aktuální výzkum teatrality a performativity

13.35–14.45 h, moderuje Anna Hejmová

Eliška Polášková: Představení Centra pro výzkum performativity FF MU

Ilona Horváthová a Amálie Bulandrová: Teatralita středověkých a barokních církevních slavností

Lukáš Kubina: Teatralita politických kulturních performancí

Martin Langhans: Teatralita soudního jednání

Tomáš Kubart: Performance art a performativita

14.45–14.55 h – – pauza

Současné divadlo

14.55–16.20 h, moderuje David Drozd

Jitka Pavlišová: Taneční sólo jako koncept intertextuality a interkulturality v kontextu tzv. nové choreografie 21. století

Tereza Turzíková: Svoboda a divadlo: Komodifikace frustrace v současném divadle a performance

Otto Kauppinen: Mentální aktivizace diváka v současném evropském politickém divadle

Jan Motal, Andrea Jochmanová, Dominika Polášková, Lucia Repašská, Naďa Satková, Klára Škrobánková: Umělecký výzkum v interdisciplinární perspektivě

16.20–16.30 h – – pauza

@ Teatrologie a současnost

16.30–17.30 h

Pavel Drábek: závěrečné shrnutí

Debata o anketě Teatrologické společnosti a Divadelní revue „počin v české teatrologii“

Plakat 2018
CFP 2018
Anotace 2018
Program 2018


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1159