Konference Perspektivy teatrologie 2 - call for papers

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue s podporou Institutu umění - Divadelního ústavu

pořádá
konferenci

Perspektivy teatrologie 2


17.–18. května 2018
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí. Vítáme zejména příspěvky s důrazem na:
– aktuální metodologické výzvy či reflexi trvajících anachronismů v divadelní historiografii,
– nové přístupy k rozboru současného divadla a reflexi dějin a teorie divadelní kritiky.

Přihlásit je možné příspěvky, jež nepřesáhnou 20 minut, kratší prezentace v maximálním rozsahu 10 minut a po zveřejnění programu konference také několikaminutové diskusní vstupy ke zvolenému příspěvku v anotovaném programu. Přihlásit se mohou také kolektivy se vzájemně propojenými příspěvky. – Věříme, že zvolený formát přispěje k tomu, aby se konference stala místem soustředěné oborové debaty, inspirace a otevřené výměny názorů.

Přihlášky včetně anotace konferenčních referátů (700–1000 znaků) zasílejte do 31. března 2018 přes tento formulář.

Program konference bude zveřejněn na začátku dubna 2018. Vybrané konferenční příspěvky otiskne časopis Divadelní revue.

Místo konání – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3, Olomouc (mapa)

Účastnický poplatek 300 Kč pro přednášející i diváky je možné uhradit převodem na účet 2000249104/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení), nebo ve výši 350 Kč na místě. Studující mají vstup zdarma.
Poplatek zahrnuje:
– přístup na všechny konferenční sekce,
– občerstvení v místě konání konference,
– konferenční materiály,
– slevu na vybraná festivalová představení,
– zprostředkování zvýhodněného ubytování.

Doprovodný program – Na konferenci proběhne 18. května dopoledne členská schůze Teatrologické společnosti včetně volby nového výboru. Budou zveřejněny výsledky ankety o zásadních počinech v teatrologii. Paralelně s konferencí se v rámci festivalu koná výstava aktuální oborové literatury Book Me, kterou pořádá Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze.

Kontakt
Martin Bernátek | konference@teatrologie.cz | www.teatrologie.cz/perspektivy


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1122