Odešla Eva Šormová

Kabinet pro studium českého divadla
Institut umění – Divadelní ústav
Teatrologická společnost
a Divadelní revue

s hlubokou lítostí oznamují, že v neděli 10. prosince 2017 zemřela významná česká teatroložka, výjimečná žena a naše vzácná kolegyně


PhDr. Eva Šormová

30. května 1944 — 10. prosince 2017


S Evou Šormovou se kolegové a přátelé mohou rozloučit
v pátek 15. prosince 2017 v 11 hodin
ve velké obřadní síni Strašnického krematoria.

 

PhDr. Eva Šormová se narodila 30. května 1944 v Českém Brodě. Po absolutoriu divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ­nastoupila do ­Kabinetu pro studium českého divadla, s nímž následně spojila celý svůj profesní život. Podílela se na všech stěžejních projektech a podnicích tohoto pracoviště: jako stážistka byla přítomna při vzniku posledních dvou dílů akademických Dějin českého ­divadla, spolupracovala na pu­blikaci Česká divadelní kultura 1945–1989 v datech a souvislostech, byla spoluzakladatelkou, redaktorkou a autorkou ne­oficiálního kritického časopisu Dialog a posléze více než dvacet let i Divadelní revue; od roku 1991 byla vedoucí oddělení. Poté, co v roce 1993 kabinet opustil Akademii věd a začal ­působit v Divadelním ústavu, se jí podařilo pracoviště nově vyprofilovat a zahájit v něm největší projekt polistopadové teatrologie, Českou divadelní ency­klopedii, jíž byla ­hlavní redaktorkou. Pro tuto edici připravila svazek Česká divadla – Encyklopedie divadelních souborů a před dvěma lety vydala dvousvazkovou encyklopedii, věnovanou české činohře 19. století. V roce 1993 se na tři roky ­stala členkou exekutivy FIRT. Byla spoluzakladatelkou Tea­trologické společnosti, v jejímž výboru pracovala. Vedle podílu na skupinových projektech publikovala též studie o K. H. Hilarovi, E. F. Burianovi a monografii o divadelních aktivitách v terezínském ­ghettu. Byla poučenou editorkou: připravila divadelní hry pro edici spisů Václava Havla v nakladatelství Torst. Podílela se na koncepci ediční řady Eseje, kritiky, analýzy, pro kterou sestavila výbor z textů K. H. Hilara. Zmíněné edici patřila i její poslední práce, redakce výboru Josef Kodíček: Kritické stati, který vyšel necelé tři měsíce před jejím úmrtím…
Práce Evy Šormové vynikala hlubokou erudicí, neokázalou pílí a samozřejmou náročností. Své okolí však dokázala obohatit a inspirovat i dalšími, stále vzácnějšími souvisejícími ctnostmi: názorovou integritou, kritickým duchem a ironickým humorem. Její jedinečná osobnost bude citelně scházet nejen Kabinetu pro studium českého divadla a Divadelnímu ústavu, ale celé české teatrologii.

Rozhovor s Evou Šormovou z Divadelní revue 3/2015 najdete zde.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1325