Debata Teatrologické společnosti - Performativní a symbolické konstrukce české národní identity a společnosti jako teatrologická výzva

Teatrologická společnost
a Institut umění – Divadelní ústav
si Vás dovolují pozvat na debatu

My, čili kdy?
Performativní a symbolické konstrukce české národní identity a společnosti jako teatrologická výzva


s Annou Hejmovou (IDU, VŠUP), Terezou Konývkovou (FF MU, JAMU), Martinou Musilovou (FF MU, DAMU) a Lukášem Kubinou (FF MU);
moderuje Martin Bernátek (FF UP, FF MU)

 

čtvrtek 8. června 2017, 15.00 h
Malý sál, Institut umění - Divadelní ústav (Celetná 17, Praha 1)

Cílem debaty je a) představit koncepty a pojmy jako kulturní performance, performativní identita, teatralita a symbolický interakcionismus, b) předvést jejich využití v konkrétních případových studiích z českých dějin, c) diskutovat o možnostech a limitech jejich uplatnění v teatrologii a d) nabídnout je jako prostředky k rozboru aktuálních veřejných manifestací češství.
Základem debaty budou rozbory veřejných událostí, jež souvisí se sokolským a dělnickým hnutím a československým státně socialistickým režimem. Vztahovat se budeme k otázkám: Jakými estetickými prostředky bylo ztělesňováno češství, a co z něj bylo vylučováno? Jakými performancemi a symboly byla konstruována česká a československá národní identita, resp. československý lid a jak byly překonávány krize této konstrukce? Jaké manévrovací pole k vyjednávání významů měli jednotlivé účastnice a účastníci těchto událostí a jaké taktiky zaujímali k dominantním mocenským strategiím?


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1545