Dubnová přednáška Vlasty Smolákové

Teatrologická společnost
a Institut umění – Divadelní ústav
si Vás dovolují pozvat na

přednášku Vlasty Smolákové
Divadlo v Plzni v období let 1788-1918

středa 19. dubna 2017, 17.00 h, Malý sál, Institut umění - Divadelní ústav (Celetná 17, Praha 1)

Teatroložka PhDr. Vlasta Smoláková, CSc., zpracovala pro nové Dějiny města Plzně 2 (1788–1918) (Statutární město Plzeň, 2016) kapitolu věnovanou divadlu. Ve zpětné rekonstrukci a reflexi se zamyslí nad materiálovými, metodologickými, kontextovými, stylistickými a dalšími úskalími práce na daném tématu (v rámci 18-ti členného autorského týmu a přísně limitovaného rozsahu) a předloží k odborné diskusi svá řešení.  


Vlasta Smoláková - vystudovala divadelní vědu a dějiny umění na FF UK v Praze (1970–1975), na katedře teatrologie působila jako pedagog (1979–1996, specializace na dějiny ruského divadla, scénografii a teorii dramatu). Je autorkou řady odborných studií (in: Prolegomena scénografické encyklopedie, Theatralia, Svět a divadlo, Divadelní revue, ruské časopisy Teatr a Scena, katalogy výstav ad.), divadelních publikací (Fenomén Lébl I, II ad.) a překladů dramatických textů z ruštiny. Od roku 1991 spolupracovala dramaturgicky s režisérem Petrem Léblem, v letech 19941996 byla dramaturgem Divadla Na zábradlí a obdržela Cenu Alfréda Radoka za dramaturgii (1996). V letech 1996 2001 pracovala jako kulturní tajemník Velvyslanectví České republiky v Moskvě, v letech 2007–2010 tamtéž jako ředitelka Českého kulturního centra; podílela se na ruských sbornících české dramatiky ad. česko-ruských projektech. Jako odborná pracovnice (20012007) a externí spolupracovnice Divadelního ústavu Institulu umění v Praze je redaktorkou teatrologických publikací, kurátorkou výstav k dějinám divadla i mezioborových projektů.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1468