Únorová přednáška Alice Koubové

Teatrologická společnost
Institut umění – Divadelní ústav a DAMU
si Vás dovolují pozvat na

přednášku Alice Koubové
Performativita a performance ve filozofii

čtvrtek 23. února 2017, 16:00 h, Hallerův sál, DAMU (Karlova 26, Praha 1)

Cílem přednášky je osvětlit možnosti, které skýtá vzájemné reálné setkávání, prolínání a provokování mezi tělovou, divadelní či performační praxí a filosofickým uvažováním. Oblast zájmu, anglicky označovaná nepřeložitelným souslovím „performance philosophy“, bude představena ze strany filosofické reflexe performativity a tělesnosti, za pomocí praktických příkladů – realizovaných experimentů.

Co se stane s filozofickým uvažováním, připustíme-li, že je radikálně performativní? Jaká témata se v rámci filozofie otevírají s teorií, která situuje zdroj tvorby nikoli za performanci, ale do ní samotné? Jak ovlivňuje performativní obrat možnosti filozofie zůstat kritickou disciplínou, destruovat konvence, udržet se mimo psychologismus? Může performance představovat zdroj, který filozofii nabídne zahlédnout její vlastní konvenčnost a otevře novou oblast generování smyslu? Lze performativní filozofii skutečně dělat, nebo jenom myslet? Jaké generuje hodnoty a poznatky?

Alice Koubová, Ph.D., je vědeckou pracovnicí Filosofického ústavu AV ČR a přednáší na Akademii múzických umění v Praze. Orientuje se především na témata performativní filosofie, post-fenomenologie, filosofie tělesnosti a etiky. Je autorkou knihy Self-Identity and Powerlessness (Brill 2013) a dalších knih a odborných článků v uvedené oblasti. Kromě tradiční filosofie vede kurzy a organizuje aktivity na pomezí filosofie, uměleckého výzkumu a autorské performance. Za svou výzkumnou činnost obdržela cenu Josefa Hlávky a prémii Otto Wichterle, za monografii získala ocenění Libellus Primus.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1481