Lednová přednáška o Janu Nebeském

Teatrologická společnost, Divadelní revue, Divadlo v Dlouhé a Institut umění – Divadelní ústav
si Vás dovolují pozvat na trojpřednášku

Třikrát o Janu Nebeském

přednášejí

David Drozd – Markéta Polochová – Martin Pšenička

31. ledna 2017 v 16.30 h v divadelním kavárně Divadla v Dlouhé

I když je tvorba Jana Nebeského respektována, oceňována i zatracována, i když mu byla věnována Česká sekce PQ 2015, pokud jde o odbornou reflexi jeho inscenací, ta je více než nesoustavná. Tři prezentace jsou pokusem tuto reflexi vyprovokovat. Pokusíme se nahlédnout jeho režijní tvorbu z různých stran: Mgr. Markéta Polochová, Ph.D. (Brno) pojedná inscenace ibsenovské, Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (KDV FF UK, Praha) způsoby, jakými se Nebeský zmocňuje shakespearovské klasiky a doc. David Drozd, Ph.D. (KDS FF MU, Brno) se pokusí charakterizovat funkci předmětů v Nebeského divadle.
Navazující diskuse se možná zúčastní i samotný režisér a jeho spolupracovníci.
Setkání proběhne v divadelním klubu Divadla v Dlouhé v 16.30 h, 31. ledna 2016 (před reprízou Nebeského inscenace Ibsenovy Hedy Gablerové).


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1396