Valná hromada Teatrologické společnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovoluji si svolat Valnou hromadu Teatrologické společnosti na čtvrtek 15. září v 11.00 h v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu.

Hlavním bodem programu bude hlasování o schválení nových stanov společnosti, jejichž návrh naleznete na tomto odkazu http://www.teatrologie.cz/stanovy_noz_web.pdf. Změny ve stanovách vycházejí zejména z požadavků nového občanského zákoníku a upravují některé rozhodovací procesy spolku. Toto znění stanov bylo konzultováno se specializovaným právníkem.

Dovoluji si – těm, kteří tak dosud neučili – připomenout úhradu ročního členského poplatku ve výši 150 Kč a to bezhotovostním převodem na účet spolku: 2000249104/2010 (FIO). Zároveň upozorňuji, že i vzhledem k novému právnímu rámci budeme nuceni členům, kteří neplatí členský poplatek, členství ve spolku ukončit. Tento – z finančního hlediska v podstatě symbolický – poplatek umožňuje základní fungování Teatrologické společnosti a zejména naši nejpodstatnější aktivitu, pořádání soutěže o Cenu Václava Königsmarka.

Těším se na shledanou na valné hromadě i dalších akcích Teatrologické společnosti.

Za výbor společnosti

Doc. David Drozd, Ph.D.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1708