Květnová přednáška Bereniky Urbanové

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si Vás dovolují pozvat na přednášku


Mgr. Bereniky Zemanové Urbanové
teatroložky a pracovnice Kabinetu pro studium českého divadla


Hraběcí zámecké divadlo Leopolda Lažanského v Chyši (1879–1880)

26. května 2016 v 17.00 hod v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu (Celetná 17, Praha 1)

Přednáška se bude věnovat zámeckému divadlu v Chyši (Gräfliches Schloss-Theater in Chiesch), které na svém rodovém sídle provozoval v letech 1879–1880 hrabě Leopold II. Lažanský z Bukové (1854–1891). Provoz tohoto německy hraného divadla je možné rekonstruovat na základě unikátních archivních materiálů, jako jsou rozsáhlý soubor divadelních cedulí, služební řád, kniha pokut, smlouvy s herci, inventáře garderoby aj. Z dosavadního výzkumu vyplývá, že Chyšské zámecké divadlo bylo svébytným podnikem, který v mnoha ohledech vybočoval z kontextu zámeckých scén; divadlo bylo například díky volnému prodeji lístků otevřené pro veřejnost a podnikalo zájezdy do okolí.

Mgr. Berenika Zemanová Urbanová (nar. 1983) vystudovala historii, kulturologii a divadelní vědu na FF UK. Od roku 2015 pracuje v Kabinetu pro studium českého divadla (Institut umění – Divadelní ústav), kde je garantem sekce Německá činohra v českých zemích 19. století v rámci projektu Česká divadelní encyklopedie. Je doktorandkou na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice ve studijním programu Historické vědy.

prednaska_B_Urbanova_5_2016.gif


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1907