Listopadová přednáška Heleny Spurné

Teatrologická společnost ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla Divadelního ústavu – Institutu umění si Vás dovoluje pozvat na přednášku


Mgr. Heleny Spurné, Ph, D.
divadelní historičky a pedagožky katedry Teorie a dějin dramatických umění FF UP v Olomouci


Emil František Burian a jeho cesty za operou

26. listopadu 2015 v 17.00 hod v Institutu umění – Divadelním ústavu, Celetná 17, Praha  přednáška se koná v tzv. Akváriu, bezbariérový prostor knihovny v průchodu mezi ul Štupartskou a Celetnou.


Přednáška se bude odvíjet od prezentace stejnojmenné knihy, kterou Helena Spurná vydala na sklonku předcházejícího roku ve vydavatelství KLP Praha. Přednášející stručně poreferuje o způsobu, jímž na tématu Burianových operních děl pracovala, a představí jednotlivá díla, o nichž bude hovořit se zřetelem k vývoji domácí i evropské operní tvorby, k Burianovu kompletnímu divadelnímu dílu a v souvislosti s historií jejich scénického provádění i recepcí. Smyslem přednášky není pouze historický exkurs do málo známé oblasti Burianova širokého uměleckého odkazu. Záměrem Heleny Spurné je ukázat, jaké zajímavé a dosud neprobádané fenomény se před českou divadelní vědou otevírají za předpokladu, že ona sama se otevře poznatkům jiných disciplín (v našem případě zejména muzikologie) a bude schopna komunikovat s jejich způsoby nazírání a bádání.

Mgr. Helena Spurná, Ph.D. vystudovala obory divadelní věda a hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Krátce pracovala jako dramaturg redakce hudebních pořadů v České televizi (studio Brno). V období 1999–2002 působila jako odborná asistentka na Ústavu divadelní vědy Filozofické fakulty v Brně, posléze přešla na Katedru teorie a dějin dramatických umění (dnešní název Katedra divadelních a filmových studií) Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí dodnes. Zabývá se dějinami evropského a českého divadla v období modernismu a avantgardy, hudební divadlo nevyjímaje. K této problematice publikovala řadu statí v domácích i zahraničních odborných časopisech a kolektivních publikacích, zabývá se též editorskou činností. V roce 2004 vydala spolu s kolektivem autorů a ve spolupráci s Národním divadlem v Praze antologii Hudební divadlo jako výzva, jejímž záměrem bylo podnítit v našem prostředí zájem o výzkum hudebního divadla, založený na interdisciplinárním přístupu. V roce 2014 vydala monografii Emil František Burian a jeho cesty za operou (KLP Praha). V současnosti připravuje knihu o divadelním režiséru Oldřichu Stiborovi, která vyjde v nakladatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na jaře příštího roku.

plakát


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1683