Říjnová přednáška Veroniky Musilové

Teatrologická společnost ve spolupráci s Divadelním oddělením Národního muzea si Vás dovoluje pozvat na přednášku

MgA. Veroniky Musilové
kurátorky Divadelního oddělení Národního muzea

Dokumentace současnosti – dokumentace vzniku inscenace

27. října 2015 v 17.00 hod v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, zasedací místnost, 5. patro; vchod přes zaměstnaneckou vrátnici „u borovice“ (proti vjezdu do historické budovy NM)

Přednáška představí projekt realizovaný v uplynulém půlroce Divadelním oddělením Národního muzea, který byl zaměřený na dokumentaci vzniku divadelní inscenace během procesu zkoušení. Cílem bylo navázání spolupráce s divadelními tvůrci a jejich živé zachycení ve všech fázích práce na přípravě inscenace. V centru pozornosti stála proto divadelní zkouška jako prostor tvorby, společného hledání, interakce, organizace a reflexe.
Dokumentace proběhla ve dvou záměrně kontrastních typech současného českého divadla, v pražském Národním divadle při činoherní inscenaci „Kámen“ a u nezávislého uskupení Depresivní děti touží po penězích při vzniku autorského projektu „Ludwig aneb Kýč je mrtev“. Dokumentační metody vycházely z přístupu berlínského Archivu Akademie der Künste, kde se podobným aktivitám věnují od konce šedesátých let 20. století. Nasbíralo se množství písemného, audiovizuálního a 3D materiálu, který je třeba dále zpracovat, aby mohl sloužit pro výzkum a prezentaci současného divadla, procesů jeho tvorby a geneze uměleckých děl.

MgA. Veronika Musilová, nar. 1985, pracuje od roku 2014 jako kurátorka audiovizuální sbírky Divadelního oddělení Národního muzea. Vystudovala obor Dramaturgie činoherního divadla na DAMU a dokončuje studium germanistiky na FFUK. V letech 2011–2013 byla angažována jako dramaturgyně v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, kde spolupřipravila několik inscenací a projektů. V současnosti vedle své muzejní práce působí jako divadelní dramaturgyně nezávislých divadelních projektů a překládá a tlumočí z německého jazyka.

plakát (PDF)


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1694