Přednášky Małgorzaty Sugiery

Ve dnech 6. a 7. května prosloví dr. Małgorzata Sugiera z Jagellonské univerzity v Krakově dvě přednášky: ve vinohradském divadle o S. Mrozkovi a na DAMU o současné polské dramatice.

***

Divadlo na Vinohradech ve spolupráci s Polským Institutem Praha

Vás zve v souvislosti s uváděním hry Sławomira Mrożka Láska na Krymu na

přednášku univ. prof. Dr. Małgorzaty Sugiery z Jagellonské univerzity v Krakově
Sławomir Mrożek – dramatik


Přednáška se uskuteční ve středu 6. 5. od 17.00 hod.
v nové zkušebně Divadla na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2

Přednáška bude tlumočena do češtiny.
Vstup volný, nezbytná registrace účasti v předprodejním systému na www.divadlonavinohradech.com.

Profesorka Dr. Małgorzata Sugiera vede Katedru dramatu na Jagellonské univerzitě v Krakově, přednáší pravidelně na německých a francouzských univerzitách. Její vědecký zájem je soustředěn na historii a poetiku evropského dramatu 20. století a na problematiku genderu a performatiky. Překládá vědecké práce z několika jazyků (J. L. Styan, H.-Th. Lehmann, E. Fischer-Lichte, J. Butler, J.-P. Sarrazac) a také německou dramatiku (H. Müller, E. Jelinek). Je autorkou devíti monografií, které kromě Polska vyšly také v Německu a ve Velké Británii.
Mrożkově dramatice se obsáhle věnovala v zásadní, dodnes nepřekonané monografii Dramaturgia Sławomira Mrożka z roku 1996. Z otázek, které zde klade (Má Mrożek pravdu, když vzdoruje tomu, že jej Esslin označil jako "absurdního dramatika"? Co má společného s dalšími autory tzv. "školy východní absurdity"? Kde jsou zdroje Lásky na Krymu a jejího historického
a filozofického pesimismu?), bude vycházet také její vinohradská přednáška.

Pozvánka v PDF.

***

KTK DAMU a Polský institut v Praze vás srdečně zvou na přednášku

SOUČASNÁ POLSKÁ DRAMATIKA,

kterou prosloví prof. dr. Małgorzata Sugiera

dne 7. května 2015 v 15:00 hodin v Hallerově sále DAMU (Karlova 26, Praha +).

Přednáška v polském jazyce bude tlumočena do češtiny.

sugiera_dnv


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1666