Dubnová přednáška pražské sekce

ZAPOMENUTÁ INSPIRACE

Přednáší
Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.

Zatímco po srpnové okupaci v roce 1968 u nás sovětská kultura znovu platila za nuceně vzývaný „vzor“, od počátku Gorbačovovy přestavby v roce 1985 se její úloha stávala čím dál méně jednoznačnou. Ačkoliv přinášela v druhé polovině osmdesátých let do českého divadla významné impulsy, její úloha byla historiky dosud spíše přehlížena. Přednáška se bude zabývat inscenací románu Čingize Ajtmatova Den delší než století v Divadle na Vinohradech (prem. 1986, režie Jaroslav Dudek) jako průnikem charakteristických dobových tendencí a prostřednictvím (re)konstrukce recepce Ajtmatovovy společenské kritiky v českém prostředí se pokusí nastínit aktuální hranice tehdejšího autoritativního diskursu. 

Přednáška se koná ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 17 hodin
v bezbariérové badatelně knihovny Institutu umění - Divadelního ústavu („Akvárium“),
vchod se nachází v průchodu do Štupartské ulice.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1620