Přednášky v Brně - Romanistika a španělské drama

Brněnská sekce Teatrologické společnosti Vás zve na dvojici veřejných přednášek Katedry divadelních studií FF MU na téma
 
ROMANISTIKA A ŠPANĚLSKÉ DRAMA
Daniel Vázquez Touriňo, Jan Darebný
 
Veřejná přednáška Katedry divadelních studií FF MU
 
Pondělí 13. dubna 2015 v 17.00 hod.
Brno, Arna Nováka 1, budova C, učebna C 34
 
Brněnští romanisté představí postupy staršího a moderního španělského dramatu. Jan Darebný
promluví o problematice překladu veršovaného dramatu na příkladu španělské polymetrie.
Daniel Vázquez Touriňo představí jednu z nejvýznamnějších španělských her od konce
diktatury – ¡Ay, Carmela! (1987) Josého Sanchise Sinisterry – a pojetí divadla jako prostoru
vzpomínání.
 
Problematika překladu veršovaného dramatu: příklad španělské polymetrie
Mgr. Jan Darebný, Ústav románských jazyků a literatur FF MU
Polymetrie je způsob skládání veršovaných divadelních her, jenž dosáhl největšího rozkvětu za
španělského Zlatého věku (Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina). Spočívá ve
střídání jednotlivých strofických či nestrofických forem podle situace, výskytu postav, prostředí
atd. Na příkladu Calderónovy hry Život je sen ukážeme, jak k zprostředkování polymetrie
českému divákovi přistupují překladatelé a jak byla překladatelská řešení reflektována v
některých konkrétních inscenacích.
 
Divadlo jako prostor vzpomínání: ¡Ay, Carmela! (1987) od Josého Sanchise Sinisterry
Mgr. Daniel Vázques Touriňo, Ph.D., Ústav románských jazyků a literatur FF MU
Přednáška představí jednu z nejvýznamnějších španělských divadelních her druhé poloviny
dvacátého století. Jádro bude tvořit rozbor hry, který naznačí, jakými dramatickými postupy lze
na podkladu lidového divadla vytvořit vysoce sofistikované drama a jak udělat ze scény místo,
kde živí vedou dialog s mrtvými, takže se publikum stává součástí historických událostí.
 
Přednášky probíhají ve spolupráci s brněnskou sekcí Teatrologické společnosti.


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1633