Valná hromada Teatrologické společnosti

Vážené členky a členové Teatrologické společnosti, milé kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás jménem výboru pozvat na valnou hromadu Teatrologické společnosti, která proběhne v Malém sále Divadelního ústavu v pátek 11. dubna ve 13.00 h. V letošním roce nás kromě běžné agendy sdružení (zpráva o činnosti za minulý rok apod.) čeká především volba nového výboru společnosti.

Při přípravě valné hromady jsme v rámci stávajícího výboru diskutovali zásadní otázku, zda by nebylo možné prohloubit dosud spíše neformální (i když vždy částečně přítomnou) vazbu Teatrologické společnosti na jednotlivá odborná pracoviště (Kabinet pro studium českého divadla, jednotlivé katedry a archivy) tím, že by byl výbor napříště obsazen odlišným způsobem. Stávající výbor tedy předkládá členstvu ke zvážení, zda by nebylo vhodné, aby členy výboru přímo nominovala samotná odborná pracoviště – výbor by byl mnohem reprezentativnější a měl by i podstatnější mandát směrem ven a zároveň by se tím vytvořila oficiální platforma pro komunikaci jednotlivých pracovišť. To samozřejmě vůbec nebrání tomu, aby členy výboru mohli být zvoleni i členové institucionálně nezakotvení. Zdá se nám ale, že Teatrologická společnost se stále více profiluje jako sdružení odborné, nikoliv pouze zájmově dobrovolnické, a považujeme proto za vhodné tento posun promítnout i do podoby výboru.

Promyslete, prosím, tuto možnost z hlediska svého pracoviště i svých vlastních úvah o kandidatuře do výboru na příští dvouleté období. V případě zájmu o účast ve výboru mne prosím informujte pokud možno ještě před samým konáním valné hromady.

Těším se nashledanou

doc. David Drozd
předseda Teatrologické společnosti


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 1906