Přednáška Dona Rubina o světové encyklopedii současného divadla

Teatrologická společnost a Katedra divadelní vědy FF UK v Praze
zvou na přednášku

prof. Don Rubin (Kanada)
hlavní editor šestisvazkové divadelní encyklopedie

Čí pravda? Čí objektivita? – Světová encyklopedie současného divadla

Projekt Světové encyklopedie současného divadla trval patnáct let (1985–2000), stál dva miliony dolarů a jeho autorský okruh zahrnoval badatele a kritiky z více než sto šedesáti zemí. Cílem projektu bylo představit srovnatelný a objektivní obraz divadla, které se vyvíjelo od Evropy po Afriku, od Jižní a Severní Ameriky po Asii a arabský svět. V přednášce pro Teatrologickou společnost se Don Rubin ohlédne za tímto projektem a bude si klást otázky týkající se povahy pravdy a objektivity vědeckého výzkumu.
Don Rubin, hlavní editor encyklopedie, při realizaci největšího mezinárodního výzkumného projektu v dějinách světového divadla více než dvacet let úzce spolupracoval s Mezinárodní federací pro divadelní výzkum (FIRT/IFTR) a s dalšími mezinárodními divadelními organizacemi. Je zakladatelem Katedry divadla na Yorské univerzitě v Torontu a tamním vedoucím magisterského a doktorského programu v oboru divadelních a performančních studií. Působil jako šéfredaktor časopisu Kanadská divadelní revue, v minulosti byl prezidentem Kanadského centra mezinárodní divadelní spolupráce. V současnosti je prezidentem Kanadské asociace divadelních kritiků a členem výkonného výboru Mezinárodní asociace divadelních kritiků (AICT). Ve své odborné práci se zabývá kanadským a africkým divadlem, divadelní kritikou a problematikou autorství Shakespearových děl.

Přednáška se uskuteční v úterý 17. prosince v 17h v učebně č. 429, hlavní budova FF UK (4. patro) v angličtině (bez překladu).


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2173