Červnová přednáška pražské sekce

Interpretační možnosti chóru v antické tragédii
Přednáší
Mgr. Vít Mrázek
Čím může být chór antické tragédii? Proč představuje pro inscenátory interpretace
chóru zásadní problém? Jakou podobu a funkci má na sebe vzít tato kolektivní postava
specifického charakteru? Co činí z chóru onu variabilní, věčně obroditelnou složku
antické tragédie? Proč je chór nezbytnou součástí vazby spojující text antické tragedie
s dnešním světem?
Na tyto otázky by se měla pokusit nalézt alespoň dílčí odpovědi přednáška V.
Mrázka zaměřená na interpretační proměny chóru v Sofoklově tragédii Oidipus
tyrannus, jichž bylo dosaženo na jevišti českého divadla v průběhu dvacátého století (od
původní podoby sboru starců, přes varianty antikizujícího lidu, až k metaforické
transformaci chóru).

Přednáška se koná ve čtvrtek 27. června 2013 v 17,00.
Malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2247