Květnová přednáška pražské sekce

Naturalistické drama a divadelní avantgarda: mýtus či skutečnost?
Pár poznámek k francouzskému dramatu přelomu 19. a 20.století

Přednáší

Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D.

Přelom 19. a 20. století je po právu označován jako počátek moderního divadla a dramatu. Na scénu, a to nejen ve Francii, vstupuje naturalismus, symbolismus, realismus a další rozličné umělecké směry, které shrnujeme pod pojmem divadelní avantgarda. Drama začíná vystupovat jako svébytný umělecký žánr a evropskému divadlu začíná vládnou režisér. Je ale nadvláda vysoce uměleckého, nekomerčního divadla skutečností? Existuje něco jako naturalistické drama? A pokud ano, kdo je jeho autorem? Zola, Jullien, Becque či někdo úplně jiný? Mám skutečné naturalistické divadlo? Je to Antoine a jeho Theatre Libre? Jaký umělecký vliv má celé toto hnutí na divadlo v tehdejší době? Ví o něm vůbec Tout Paris? A ví se o něm vůbec za „branami” Paříže. Podobné otázky se pokusíme rozkrýt a prodiskutovat v následující přednášce.
Přednáška se koná ve čtvrtek 30. května 2013 v 17,00.
Malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1 


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2163